Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Documentació

Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027

Documents en procés d'elaboració.