Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Estratègia d'Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona

Des de l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, estem elaborant el nou pla d'inclusió social de la ciutat, l'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona que pretén aglutinar les actuacions d'inclusió social de tots els actors de la ciutat i de totes les àrees municipals, amb un horitzó temporal de 10 anys.


Com a resultat dels diferents espais de treball i participatius impulsats durant el present any, s'ha elaborat un primer document de l'Estratègia que recull l'emmarcament, la missió de l'Estratègia, la Visió de la Barcelona que es vol aconseguir pel 2027, les línies estratègiques i els objectius concrets.


Actualment, el procés es troba en la fase propositiva. La finalitat és elaborar el Pla d'Acció i impulsar la coproducció entre àrees municipals, entitats del tercer sector, moviments socials, i xarxes d’acció per tal de promoure la inclusió social i reduir les desigualtats socials en els propers deu anys.


Podeu col·laborar en l'Estratègia indicant el conjunt de projectes i serveis que des del vostre departament o organisme us comprometeu a impulsar a la ciutat de Barcelona, que responen als objectius plantejats i que impacten en la reducció de les desigualtats socials, molt especialment, aquelles que penseu que es podrien articular o treballar en xarxa amb d’altres organitzacions de la ciutat o àrees municipals.


Podeu incorporar els vostres compromisos fins el divendres 22 de setembre a través de l'aplicatiu:


Accediu a l'aplicatiu[+] Com donar-se d’alta a l’aplicatiu per incorporar els compromisos a l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona?


[+] Com incorporar els projectes i/o serveis que la vostra organització realitza a la ciutat de Barcelona i que impacten en la reducció de les desigualtats socials?