Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
imatge Estratègia

El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona va acollir el 9 a'abril de 2018 l'acte de presentació de l'Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027. En aquest acte es va formalitzar la presentació de l'Estratègia d'Inclusió, es va visualitzar el compromís del conjunt d'actors implicats en el seu desenvolupament i es va explicar a la ciutat les seves singularitats.

L'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 articula amb objectius compartits, les actuacions d'inclusió social de l'Ajuntament de Barcelona i dels actors de la ciutat amb un horitzó temporal de deu anys, i promou la coproducció a través del treball en xarxa i l'impuls de projectes estructurants.

Per més informació podeu consultar aquest enllaç: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html

WEB ACORD CIUTADA 86x95.

Comença la primera avaluació de l'Estratègia d'inclusió

Prevista pel darrer trimestre de l'any, la primera avaluació de l'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027) servirà per avaluar el nivell d'assoliment dels reptes i objectius establerts en l'Estratègia i valorar la seva reprogramació per adaptar-los a la realitat social canviant.

En concret s'avaluarà l'evolució de l'impacte i entorn social, les fites, els projectes de l'Acord Ciutadà, i els serveis i accions compromesos pels membres del Consell de la Governança de l'Acord.

veure notícies destacades

Data: 12 de desembre

Lloc: Ateneu Barcelonés (C. de la Canuda, 6)

Data: 14 de desembre

Lloc: Espai Jove la Fontana (C. Gran de Gràcia, 190-192)

1network6
2network2
3network10
4network4
5network8
6network11
7network12
8network1
9network13
10network14
11network15
12network15
13network15

Vídeo de l'Acord Ciutadà

Imatge Voluntariat - Col·labora entitats socials
actiusacord
Flickr Acord Ciutadà
  • Estratègia d'Inclusió
  • serveis socials