Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de drets dels infants

La Xarxa de drets dels infants parteix de les experiències prèvies en l'organització del dia universal de la infància de forma coordinada entre entitats d'infància els anys 2009 i 2010. La seva presentació pública va tenir lloc el març de 2011.

La Xarxa té la finalitat d'enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants amb especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi d'idees, projectes i treball entre entitats.

Entitats participants

Objectius

 • Sensibilitzar la població envers els drets dels infants i especialment promocionar el dret a la participació en el marc de la Convenció.
 • Incidir en la confecció de les polítiques d'infància, vetllant pel compliment dels drets dels infants.
 • Intercanviar i difondre informació d'accions que fan les entitats de la Xarxa en relació als drets dels infants.
 • Crear sinèrgies de formació i intercanvi de coneixements amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’acció tant de la xarxa, com de cada entitat en particular al voltant de la situació de la infància a la ciutat.
 • Esdevenir un ens consultor de les polítiques municipals d'infància.
logo xarxa
imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Accions realitzades

 • Realització de reunions de treball prèvies a la creació de la Xarxa amb el grup motor inicial d'entitats.
 • Celebració de la sessió constitutiva de la Xarxa (29 de març de 2011).
 • Redacció i publicació d'una carta als mitjans de comunicació i participació de la Xarxa a un programa de COM Ràdio.
 • Aportacions al Pla per a la Inclusió Social realitzades en una sessió de treball específica de la xarxa.
 • Nova web del Banc de Recursos de les entitats de la xarxa, un projecte que pretén identificar i recollir recursos relacionats amb la infància i l’adolescència que desenvolupen les entitats membre de la xarxa.
 • Presentació pública de la pàgina web a l’Escola Costa Llobera (amb la participació de 10 infants delegats de classe de l’escola que havien treballat i recollit prèviament les seves impressions sobre els drets dels infants amb els seus companys de classe) i la col·laboració de Roser Capdevila i la dinamització de Pep Callau.
 • Organització i celebració de la Festa de la Infància per commemorar el Dia universal dels drets dels infants, centrada en la participació de la infància.
 • Activitats per promocionar la Festa de la Infància: Dossier adreçat a les escoles amb tot un seguit de propostes pedagògiques per treballar els drets dels infants (enviat a totes les escoles de la ciutat a través del projecte PAE programa d’activitats escolars) i vídeo promocional.
 • Creació del reglament de la xarxa.
 • Ampliació de col·laboradors de la Festa de la Infància amb la Xarxa Antirumors, l’UFEC i federacions i entitats esportives.
 • Elaboració del Dossier de tòpics al voltant de l’educació.
 • Participació en l’Speakers Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Acte de celebració del 25è aniversari del Dia Universal de la Infància al Cinema Girona per conscienciar els 200 nois i noies assistents sobre la importància d’aquesta data.
 • Acord de col·laboració amb l’Institut 4Cantons perquè els alumnes de 2n i 3er d’ESO facin càpsules de vídeo del document de la xarxa “Educació pública, ara més que mai” a través d’APS (Aprenentatge Servei).
 • Elaboració d’un escrit demanant que a la ciutat de Barcelona hi hagi un carrer o una plaça en nom dels drets dels infants.
 • Manteniment del web de la xarxa dels drets dels infants i del web del Racó de la Denúncia.
 • Presentació de vídeos realitzats per nois i noies amb metodologia d'aprenentatge i servei per difondre els drets dels infants.
 • Presentació APS Jornada Acord Ciutadà.
 • Vídeo APS.
 • Jornada Interna sobre participació infantil.
 • Document de consens de les entitats de la Xarxa sobre participació de l'infant.
 • Tertúlia a la Cadena SER pel dia Internacional de les nenes.
 • 2 ApS amb betevé i IES 4 Cantons (un ApS de ràdio i altre ApS de televisió)(2017)
 • Aportacions d’infants de les entitats de la XDI per jornada InfantLab del 20 novembre de 2017.
 • Participació en la gravació del making-of de la cançó PartyCipem per la Jornada InfanLab.
 • Participació a la Jornada InfantLab de participació d’infants.
 • Participació en dues tertúlies a betevé (2017).
 • Aportacions a la nova normativa de participació ciutadana (2017).
 • Aportacions a l'Estratègia d'Inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027).
 • Col·laboració amb el districte de Sant Andreu per la inauguració de la plaça dels Drets dels Infants.

Any 2018

 • Recollida de 600 signatures del manifest demanant el nom de plaça dels drets infants i filmació de vídeo de suport a aquesta demanda.
 • Participació a la comissió de selecció de projectes artístics per la Plaça dels Drets Infants.
 • Presentació ApS XDI a Segona trobada d’intercanvi d’experiències educatives 'Canviar l’escola per canviar el món'.
 • Projecte XDI presentat a subvenció.
 • La XDI s'adhereix al document "Eduquem en Valors" del Consell d'Innovació Pedagògica.
 • Participació d’entitats membres de la XDI al curs participació infantil model Change Factory.
 • La ponència de nomenclàtor aprova el nom de plaça drets infants.
 • Entitats de la XDI participen a l’assemblea Acord Ciutadà.
 • La representant de la XDI participa a la presentació de l’Estratègia Inclusió.
 • La XDI demanda a l'ONU inclusió gènere en la convenció Drets Infants tots els document quan fan referència a la infància.
 • ApS sobre els drets dels infants en format web amb betevé.
 • Inauguració de la placa de la plaça dels Drets dels Infants: un membre de la XDI participa al discurs inaugural.
 • Tallers de ràdio a 2 escoles i càpsules radiofòniques sobre els drets dels infants realitzades per infants.
 • Presentació de projectes d’ApS en mitjans de comunicació de la XDI a la Jornada en motiu del Dia Internacional de Ciutats Educadores : mitjans audiovisuals per a la transformació social per analitzar la participació dels infants els mitjans de comunicació.
 • Presentació d’experiències de participació dels infants per primera vegada a l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa amb els projectes de l’ApS de la XDI.
 • Participació en la posta en marxa del Projecte "joc de la Trini" al barri deTrinitat Vella.
 • Organitzar les visites a Barcelona dels joves del club de comunicació de Nicaragua.
 • Acció formativa entorn dels ODS.
 • Participació a la sessió del GT Oportunitats Infància.
 • Skype amb Change Factory de Noruega.
 • Sessió formativa de la taula de Xarxes de l'Acord Ciutadà.
 • Participació a la Jornada Infància 19/11/2018.
 • Informar a les entitats de la futura Xarxa de prevenció riscos TIC.

Pla de treball 2019

 • Commemorar el 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants.
 • Inauguració de la plaça dels Drets dels infants ( un cop finalitzin les obres d’urbanització, ampliació de la plaça i mitgera).
 • Mentories de les entitats a la resta d’entitats en temes en els que són especialistes ( p. ex. moviments migratoris i altres).
 • Actualització del web de la XDI.
 • Projecte d’ApS presentat a subvenció a l’Ajuntament de Barcelona.
 • Continuitat de la col.laboració amb betevé.
 • Continuar la demanda iniciada el 2018 a la ONU.
 • Donar a conèixer l’Informe d’Intress “Salud Mental de Niños y niñas, y Adolescentes: diagnostico y tratamiento a debate 2016”, i el Manifest per a un consens clínic del TDAH del 2015 i portar a terme altres accions al respecte.
 • Incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS als projectes de la XDI.
 • Seguir participant a les reunions de la taula de coordinació de Xarxes, del consell de governança, la Jornada anual i l’Assemblea anual de l’Acord Ciutadà.
 • Seguir participant a les trobades del Consell d'Innovació Pedagògica.

imatge acteActe de constitució de la xarxa El 29 de març de 2011 va tenir lloc la reunió de constitució de la Xarxa de drets dels infants, la desena xarxa creada en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
[+] veure més informació de l'acte

Aquesta xarxa parteix del treball realitzat en l'organització per part d'entitats de la ciutat de les últimes dues edicions de la festa de celebració del Dia universal de la infància, del 20 de novembre de 2009 i 2010.