Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

XIB -Xarxa per la Inclusió Laboral de Barcelona

La Xarxa per la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB) es constitueix amb el convenciment de que el treball de col·laboració entre el govern local i el tercer sector més capdavanter en l’àmbit de la inserció en el mercat ordinari pugui esdevenir una estratègia eficaç per a l’impuls de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball de la ciutat.

Entitats participants

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Objectius

 • Establir una nova estratègia de treball conjunt públic-privat, que millori l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de la integració laboral de persones amb discapacitat en mercat ordinari de treball.
 • Validar metodologies i processos d’inserció realitzats fins ara per cada una de les entitats, amb la finalitat de compartir-los i portar-los a la pràctica.
 • Establir estratègies conjuntes per augmentar l’accés de la contractació i la vinculació de l’empresa ordinària en la integració laboral de persones amb discapacitat.
 • Incrementar els coneixements dels equips d’inserció laboral de les diferents entitats, mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques i de formació especialitzada.
 • Donar més visibilitat a la contractació de persones amb discapacitat.
 • Impulsar la recerca aplicada en els processos d’inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball i valorar el seu impacte.

Es tracta, en definitiva, de reflexionar conjuntament sobre les necessitats que tenim com a gestors de programes d’inserció laboral de persones amb discapacitat en mercat ordinari, i analitzar quines d’aquestes poden ser treballades des d’una metodologia i gestió comuna.

Accions realitzades

 • Constitució del consell director de la xarxa Barcelona d’inclusió laboral en el mercat ordinari de treball.
 • Jornades tècniques de portes obertes de totes les entitats participants per tal de compartir coneixement i analitzat les necessitats comunes.
 • Formació específica per a tècnics i tècniques dels serveis d’inserció laboral.
 • S’han creat dos comissió de treball: una integrada per els directors i directores dels serveis d’integració laboral de les entitats, i una altra, formada per els tècnics i tècniques que formen part dels equips.
 • Estudi de l'IGOP.
 • Inclusió de la XIB a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
 • Treball realitzat per la consultora K&D (pla de màrqueting).
 • Disseny del Programa +VALORS.
 • Disseny i preparació d'una proposta de treball conjunt amb organització empresarial.
 • Converses amb Projecte Didàctica per la nova llei de formació professional.
 • Disseny programa plans d'ocupació 2016 (formació i alfabetització informàtica).
 • Projecte intercanvi de tècnics/es.
 • Formació pràctica en tècniques d'intervenció i treball de casos des de l'enfocament de Teràpia Breu Estratègica (TBE).
 • Presentació de la XIB a la Jornada organitzada per la UGT en el marc del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.
 • Intercanvi de coneixements entre entitats.
 • Projecte connecta c@pacitats per millorar les competències en informàtica i xarxes socials de les persones amb discapacitat en processos d'integració laboral.
 • Projecte Cocreat: per accedir a les microempreses de la ciutat, en el marc del programa +valors.
 • Presentació pública de la XIB al Consell sectorial del Districte de SAnts i a les Jornades de formació d'ACAPPS.
 • Reunió anual del Consell Director.
 • Projecte Inclou Futur amb la Fundació PIMEC i PIMEC.
 • Projecte Inclou Futur Clàusules Socials amb B:SM.
 • Campanya de comunicació Inclou Futur.
 • Finalització de l’informe comparatiu dels resultats 2014-2015-2016, de l’estudi de l’impacte dels serveis d’inclusió laboral.

Pla de treball 2018

 • Posada en marxa del projecte amb PIMEC i Fundació PIMEC dirigit a les micro empreses de la ciutat de Barcelona.
 • Desenvolupament de la campanya de comunicació Inclou Futur.
 • Presentació del estudi de l’impacte dels serveis d’inclusió laboral.