Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

XIB -Xarxa per la Inclusió Laboral

La Xarxa Barcelona d'inclusió al mercat ordinari de treball (XIB) es constitueix amb el convenciment de que el treball de col·laboració entre el govern local i el tercer sector més capdavanter en l’àmbit de la inserció en el mercat ordinari pugui esdevenir una estratègia eficaç per a l’impuls de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball de la ciutat.

Entitats participants

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Objectius

 • Establir una nova estratègia de treball conjunt públic-privat, que millori l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de la integració laboral de persones amb discapacitat en mercat ordinari de treball.
 • Validar metodologies i processos d’inserció realitzats fins ara per cada una de les entitats, amb la finalitat de compartir-los i portar-los a la pràctica.
 • Establir estratègies conjuntes per augmentar l’accés de la contractació i la vinculació de l’empresa ordinària en la integració laboral de persones amb discapacitat.
 • Incrementar els coneixements dels equips d’inserció laboral de les diferents entitats, mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques i de formació especialitzada.
 • Donar més visibilitat a la contractació de persones amb discapacitat.
 • Impulsar la recerca aplicada en els processos d’inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball i valorar el seu impacte.

Es tracta, en definitiva, de reflexionar conjuntament sobre les necessitats que tenim com a gestors de programes d’inserció laboral de persones amb discapacitat en mercat ordinari, i analitzar quines d’aquestes poden ser treballades des d’una metodologia i gestió comuna.

Accions realitzades

 • Constitució del consell director de la xarxa Barcelona d’inclusió laboral en el mercat ordinari de treball.
 • Jornades tècniques de portes obertes de totes les entitats participants per tal de compartir coneixement i analitzat les necessitats comunes.
 • Formació específica per a tècnics i tècniques dels serveis d’inserció laboral.
 • S’han creat dos comissió de treball: una integrada per els directors i directores dels serveis d’integració laboral de les entitats, i una altra, formada per els tècnics i tècniques que formen part dels equips.
 • Estudi de l'IGOP.
 • Inclusió de la XIB a l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
 • Treball realitzat per la consultora K&D (pla de màrqueting).
 • Disseny del Programa +VALORS.
 • Disseny i preparació d'una proposta de treball conjunt amb organització empresarial.
 • Converses amb Projecte Didàctica per la nova llei de formació professional.
 • Disseny programa plans d'ocupació 2016 (formació i alfabetització informàtica).
 • Projecte intercanvi de tècnics/es.
 • Formació pràctica en tècniques d'intervenció i treball de casos des de l'enfocament de Teràpia Breu Estratègica (TBE).
 • Presentació de la XIB a la Jornada organitzada per la UGT en el marc del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.
 • Intercanvi de coneixements entre entitats.
 • Projecte connecta c@pacitats per millorar les competències en informàtica i xarxes socials de les persones amb discapacitat en processos d'integració laboral.
 • Projecte Cocreat: per accedir a les microempreses de la ciutat, en el marc del programa +valors.
 • Presentació pública de la XIB al Consell sectorial del Districte de SAnts i a les Jornades de formació d'ACAPPS.
 • Reunió anual del Consell Director.

Pla de treball 2017

 • Programa +VALORS.
 • Participació a l'Acord Ciutadà.
 • Reunions mensuals amb les diferents comissions.