Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de prevenció i convivència

La Xarxa de prevenció i convivència, constituïda el mes de març de 2011, té la finalitat de compartir les polítiques de prevenció, seguretat i inclusió amb el tercer sector i enfortir les estratègies de la gestió de la convivència, la prevenció, l’anticipació al conflicte i l’equilibri en la cohesió social.

Entitats participants

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Objectius

 • Detectar, analitzar i elaborar diagnòstics de situacions de risc, elements de ruptura o exclusió social que afecten a la seguretat ciutadana.
 • Establir estratègies, accions o programes d’actuació comuns per abordar situacions i sentiments d’inseguretat ciutadana.
 • Reforçar els valors de convivència, col·laboració i compromís de la ciutadania vers la prevenció del dany i la transgressió de la norma, la promoció d’oportunitats d’inclusió social, la protecció de drets i deures i la restitució dels valors ciutadans.
 • Definir i mantenir programes d’actuació compartits que ens permetin prevenir i gestionar els conflictes que s’expressen amb danys socials i materials vers els espais i bens públics o privats, o les persones.

Accions realitzades

 • Reunions de treball per a la creació de la Xarxa.
 • Sessió constitutiva de la Xarxa (14 de març de 2011).
 • Celebració de reunions de treball de la Xarxa i elaboració del document constitutiu de la mateixa.
 • Redacció del document de treball "La construcció d’un discurs compartit i d’un model de resposta comú".
 • Identificació els elements de valor que les mesures educatives i les prestacions en benefici de la comunitat comporten tant a la persona infractora com a la comunitat.
 • Elaboració de criteris educatius i tècnics en l'execució penal i administrativa de les mesures educatives i en benefici de la comunitat.
 • Definició d'un catàleg de recursos.
 • Proposta d’un reglament de compliment de les mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat.
 • Proposta de consens en un document de compromís/vinculació de les entitats en un programa de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat.
 • Anàlisi de l’oportunitat de recuperació social que suposen les mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat per als infractors i autors d’il·lícits penals.
 • Elaboració del document marc amb propostes de pautes i criteris de suport al programa de substitució de sancions per mesures educatives o prestacions en benefici a la comunitat (MEiPBC).

Pla de treball 2016

 • Reactivar la Xarxa amb:
  • Revisió de les entitats i organitzacions participants.
  • Definició de l'estructura i funcionament.
  • Consens de continguts.
  imatge sessióSessió constitutiva de la xarxa El 14 de març de 2011 va celebrar-se la sessió constitutiva de la Xarxa de prevenció i convivència, la 9a xarxa impulsada en el marc de l'Acord Ciutadà.
  [+] veure més informació de la sessió

  A l'acte, al qual van assistir la Tinent d'alcalde de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, la Sra. Assumpta Escarp, i el Tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania, el Sr. Ricard Gomà i les entitats i serveis municipals que formaran part de la xarxa, es va presentar i debatre el document constitutiu de la xarxa, que incorpora objectius i el pla de treball de l'any 2011.

  L'objectiu de la xarxa és crear un espai on participin de forma conjunta les entitats i serveis municipals que treballen al territori en temes de prevenció i convivència. Una xarxa transversal, que uneixi les polítiques de seguretat i les polítiques d'inclusió amb l'objectiu d'enfortir les capacitats de Barcelona en termes de prevenció.

  L'activitat inicial de la xarxa ha de servir per a millorar la situació de les persones que compleixen treballs en benefici de la comunitat així com incidir en la dinàmica de la ciutat, treballant en temes concrets, pronunciant-se en relació aquests, etc.