Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de prevenció i convivència

La Xarxa de Prevenció i Convivència, constituïda l'any 2019, està centrada en la prevenció dels riscos associats a l’ús de les noves tecnologies entre els adolescents i els joves. La xarxa és fruit del treball del Grup Promotor de la Xarxa i neix amb la voluntat d’establir diagnòstics preventius en els problemes de seguretat referits a les TIC i joves a la ciutat de Barcelona.

Entitats participants

imatge xarxa 1

Objectius

 • Identificació i coneixement dels projectes i iniciatives impulsades per les organitzacions de la Xarxa en relació a la prevenció dels riscos associats a l'ús de les TIC entre infants, adolescents i joves
 • Disseny d'uns criteris unificats per a les famílies, escoles i Administració Pública sobre l'ús de les TIC en infants, adolescents i joves
 • Posar en relació professionals i ciutadania que intervenen amb adolescents i joves, en els àmbits on les TIC hi tenen cabuda
 • Reflexionar dins un espai de treball teòric-pràctic
 • Compartir recursos, informacions, eines, coneixement i pràctiques, dins l’àmbit de la ciutat de Barcelona i d’altres
 • Definir diagnòstics i intervencions preventives en els problemes de seguretat referits a les TIC i joves a la nostra ciutat
 • Definir estratègies compartides, alhora que es faciliten les bases pel treball col·laboratiu i es construeixen i potencien les xarxes de treball transversals
 • Elaboració de propostes de treball

Accions realitzades

 • Sessió constitutiva de la Xarxa (15 de maig de 2019).
 • Impuls i posada en marxa de la Xarxa
 • Celebració d'una jornada sobre la prevenció de riscos associats a l'ús de noves tecnologies entre adolescents i joves
 • Identificació de projectes de prevenció dels riscos associats a l'ús de les TIC entre infants, adolescents i joves
imatge sessióSessió constitutiva de la xarxa El 15 de maig de 2019 va celebrar-se la sessió constitutiva de la Xarxa de prevenció i convivència dedicada als riscos associats a les noves tecnologies i els adolescents i joves.
[+] veure més informació de la sessió

Quins problemes se’n poden derivar de l’ús de les tecnologies per part dels joves? Quines mesures es poden prendre perquè aquest ús no esdevingui problemàtic? Què és el sexting o la sextorsió? Aquestes són algunes de les preguntes que es van intentar abordar al llarg de la jornada.

Per contextualitzar el fenomen de les TIC i els joves, es va celebrar una taula rodona que va comptar amb la participació de la psicòloga experta en riscos associats a l’ús de les tecnologies entre els joves, Irene Montiel, la presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans de Catalunya, Anna Plans, i la secretària referent de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona, Marta Torns.

A més, es van celebrar tres grups de treball que van servir per aprofundir, en grups reduïts, sobre tres temes claus en relació a la prevenció dels riscos de les TIC en els joves: el coneixement, la intervenció i el treball en xarxa.

Pla de treball 2020

 • Mapatge de projectes i iniciatives en prevenció dels riscos associats a l'ús de les TIC entre infants, adolescents i joves en la ciutat de Barcelona
 • Identificació consensuada dels criteris i recomanacions per les famílies, escoles i Administració Pública en relació a la prevenció dels riscos associats a les TIC