Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’empreses NUST - Nous Usos Socials del Temps

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l'Ajuntament de Barcelona i formada per empreses compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l'empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones de la ciutat.

La Xarxa es va adscriure a l’Acord Ciutadà a la Jornada Anual 2014.

Empreses i entitats participants

imatge xarxa 11
imatge xarxa 11
imatge xarxa 11

Objectius

 • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització.
 • Intercanviar i difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment.
 • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar sinèrgies i avançar conjuntament.

Accions realitzades

 • Jornada oberta 2011: Tendències del temps de treball a Europa. Impacte de les mesures de flexibilitat a les empreses i les persones.
 • Jornada oberta 2012: Flexibilitat horària i gestió de la bossa d’hores.
 • Jornada oberta 2013: Organització del treball i usos del temps en context de crisi.
 • Jornada oberta 2014: Família i treball.
 • Jornada oberta 2015: Conciliació i horari europeu, avenços i oportunitats.
 • Jornada d'Avaluació i Programació: Com gestionar els talents diversos?
 • Jornada de celebració dels 10 anys de la Xarxa NUST: de la conciliació a la responsabilitat de les cures.
 • Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.
 • Taller d’intercanvi: Com implantar amb èxit el teletreball.
 • Taller d’intercanvi: Lideratge en entorns flexibles.
 • Taller d’intercanvi: Mesures de temps i conciliació a les PIMEs.
 • Taller d’intercanvi: Reptes en els usos de les TICs a les empreses.
 • Taller d’intercanvi: Metodologia SROI, retorn social de la inversió.
 • Taller d’intercanvi: Eines tecnològiques de videoconferència i col·laboració virtual.
 • Taller d’intercanvi: Com millorar la comunicació i valoració de les mesures de conciliació.
 • Taller d’intercanvi: Taller de comunicació i màrqueting intern.
 • Taller d’intercanvi: Taller sobre les implicacions jurídiques del teletreball.
 • Taller d'intercanvi: Felicitat i conciliació a les PIMES.
 • Taller d'intercanvi: Igualtat i smartworking a l'empresa.
 • Taller d'intercanvi: Economia del bé comú aplicada a les organitzacions.
 • Taller d'intercanvi: Mediació, gestió de conflictes i conciliació.
 • Diàleg sobre conciliació de la vida laboral i personal.
 • Celebració del 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família
 • Col·laboració amb altres xarxes: Red denBBora (Bilbao), Jornada Les Temporelles 2014 (França), Pacte del Temps de Barcelona, 5a Setmana de la RSC a Catalunya, Fòrum Europeu d’Empresaris/es per la Conciliació entre la vida familiar i laboral (COFACE, Hèlsinki), Seminari sobre treball sostenible al llarg de la vida (Eurofound).
 • Difusió i comunicació: web, butlletí periòdic i xarxes socials de la xarxa.
 • Reunions del Grup Motor de la Xarxa NUST, amb grups de treball.
 • Disseny del banc de bones pràctiques en conciliació i temps.
 • Disseny del qüestionari online sobre Voluntariat Corporatiu.
 • Taller d'intercanvi: la Reforma Horària.
 • Jornada anual: Com tenir cura de la salut a les nostres organitzacions: salut mental i treball.
 • Sessió de contrast del nou Pacte del Temps amb la Xarxa NUST.
 • Diàleg: "Per un ús del temps més humà on poder tenir cura de les persones" (8a Setmana de la RSC).

Any 2018

 • Acte de lliurament de la 6a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2017.
 • Convocatòria del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2018. 7a edició.
 • Esmorzar de la Xarxa NUST (juny 2018).
 • Taller de Voluntariat Corporatiu: com desenvolupar un pla de voluntariat per impulsar el temps social a l'empresa? (2/10/2018).
 • Presentació de la Xarxa NUST a la Jornada sobre conciliació de la vida familiar i laboral del Govern de Navarra, a Tudela (novembre 2018).
 • Enviament de 12 butlletins informatius mensuals.
 • Difusió de notícies sobre Temps i Empresa (premsa i web).
 • Col·laboracions puntuals amb Reforma Horària, Pacte del Temps, AHIGE, red DenBBora.
 • Acollida de noves empreses a la Xarxa NUST.

Pla de treball 2019

 • Treball amb el Grup Motor (3 reunions anuals).
 • Jornada “Avancem cap a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient”.
 • Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. 8a edició.
 • Programa de Mentoria entre Empreses en Conciliació.
 • Publicació del document “Bases per a l’elaboració d’un pla que promogui una organització del temps més saludable, igualitària i eficient a l’empresa”, que incorpora pràctiques innovadores de les empreses NUST.
 • Tallers d’intercanvi d’experiències (3 a l’any): dret a la desconnexió, mesures a l’empresa per facilitar la corresponsabilitat d’homes i dones en la cura de persones, eines online per a la gestió del temps a les organitzacions).
 • Estratègies de comunicació: butlletí informatiu mensual, difusió d’informacions per la web dels Programes de Temps, notes de premsa, presència a les xarxes socials (Twitter i Facebook), col·laboració amb betevé..
 • Sinèrgies amb altres organitzacions.