Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa Barcelona Resilient

La Xarxa Barcelona Resilient (Xarxa BCN-R), constituïda el 22 de gener de 2015, sorgeix de la necessitat de desenvolupar noves estratègies d’afrontament de les situacions d’urgència i emergència que es produeixen a Barcelona.

La missió de la Xarxa BCN-R és construir una ciutat més resilient, que pugui donar una resposta eficaç, integral, coordinada i solidària, a les persones que viuen una situació traumàtica, entenent la resiliència com l’actitud proactiva per afrontar una situació d’estrès i per aconseguir una adaptació a les noves circumstàncies de la vida.

Entitats participants

La Xarxa està integrada per entitats i serveis de la nostra ciutat que tenen la missió de proporcionar suport emocional, acompanyament, i altres, a persones i famílies víctimes d’incidents crítics.

Objectius

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2
imatge xarxa 3
  • Acompanyar i donar suport a les persones afectades d’incidents crítics, especialment a les més vulnerables- a passar el moment traumàtic minimitzant l’impacte que aquest tindrà sobre les seves vides.
  • Oferir a les persones/famílies afectades per incidents crítics una atenció integral al llarg dels seu procés de dol, treballant de forma conjunta entre l’Ajuntament de Barcelona (CUESB), les ONG, Associacions, GAM i GSM, membres de la xarxa.
  • Establir accions preventives de ciutat i la formació general de la població.
  • Promoure espais de diàleg i intercanvi d’experiències entre el conjunt d’actors que donen suport a les persones en el seu procés de dol.

Accions realitzades

imatgeJornada de constitució i presentació de la Xarxa Barcelona Resilient El dijous 22 de gener de 2015 va tenir lloc la Jornada de presentació pública i de constitució formal de l’onzena Xarxa d’acció impulsada en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: la Xarxa Barcelona Resilient (BCN-R).

[+] Veure més informació de la sessió

Durant l’acte, presidit per la tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i presidenta de l’Acord Ciutadà, Maite Fandos, i al qual hi van assistir les organitzacions i institucions membres de la Xarxa, es va constituir formalment la nova Xarxa i les organitzacions membres de la Xarxa van poder presentar les diverses accions i iniciatives que realitzen.

Veure la galeria d'imatges de Flickr.

imatge jornada 1 imatge jornada 2 imatge
[+] Veure documentació.
[+] Presentacions de les entitats i serveis de la Xarxa.
  • Presentació del Procediment d'Actuació CUESB que inclou la coordinació amb les entitats de la xarxa.
  • Col·laboració amb la Xarxa Barcelona Ciutat Refugi amb voluntariat de les entitats de cara a l'acolliment de refugiats.
  • Posada en marxa d'un procediment especial a CUESB per informar/orientar les famílies afectades d'incidents crítics sobre la possibilitat de rebre ajut especialitzat als serveis i entitats de la Xarxa.
  • Sessions d'intercanvi d'experiències i coneixement amb les entitats i professionals de CUESB per apropar el coneixement mutu i compartir les experiències d'intervenció.
  • Reunions internes en la direcció del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i amb referents del programa municipal.

Pla de treball 2019

  • Reestablir contacte amb les diferents entitats i serveis per valorar si es viable reemprendre els objectius de la xarxa i com gestionar la seva operativitat.