Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel suport a les famílies cuidadores

La Xarxa pel suport a les famílies cuidadores es va crear l'abril de 2007 amb la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. En definitiva, estar al costat de les famílies que cuiden.

La xarxa està formada per entitats de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars i per institucions de la ciutat.

Entitats participants

banner xarxa
imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Objectius

 • Sensibilitzar la ciutadania: donar a conèixer una realitat que afecta moltes persones, donar visibilitat a la tasca de les persones que cuiden els seus familiars i promoure el reconeixement públic de la seva contribució.
 • Defensar el dret de les famílies cuidadores: difondre els seus drets i incorporar les seves necessitats a l’agenda pública i fer que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents.
 • Implicar els professionals: treballar amb els professionals de la medicina, la infermeria, el treball social i la psicologia per millorar conjuntament l’atenció i el suport a aquestes persones des dels serveis socials i de salut.
 • Donar a conèixer les organitzacions de suport: facilitar informació sobre les entitats que ofereixen serveis d’acollida i orientació a les famílies, que les connecten amb altres i estan al seu costat per ajudar-les a afrontar aquesta situació.

Accions realitzades

 • Elaboració de la guía d'Orientacions per a l'atenció de persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: "I vostè com està?".
 • Elaboració de la Memòria de la Xarxa (2008-2015).
 • Contrast de nous projectes i serveis adreçats a la persona cuidadora. Projecte Vincles: Jornades de desenvolupament.
 • Impuls a la proposta d'orientar l'Àgora ciutadana 2016 (en el marc de l'Acord Ciutadà) al reconeixement de la contribució i la tasca que realitzen les persones que cuiden familiars malalts o dependents.
 • Organització i elaboració del Pla de Futur de la Xarxa (en execució).

Pla de treball 2016

 • Elaboració, posada en marxa i seguiment del Pla de Futur de la Xarxa.
 • Impulsar l'elaboració d'una estratègia de ciutat per al reconeixement i suport a les famílies que cuiden.
 • Dissenyar un procés de participació ciutadana adreçat a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents (Àgora Ciutadana 2016)
 • Donar continuïtat al Pla de difusió de la guia Orientacions per a l'atenció de persones que cuiden familiars malalts i/o dependents: "I vostè, com està?"
 • Apropar i donar a conèixer els serveis de suport a les persones que cuiden.
Vídeo de la Xarxa pel suport a les famílies cuidadores (2014)