Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'atenció a persones sense llar

La Xarxa d'atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyi a les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Entitats participants

logo xarxa
banner xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Compartir coneixement, experiències i informació; tot estimulant la reflexió, l’anàlisi i el diàleg.
 • Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
 • Donar impuls a la innovació en la definició del model de Barcelona d’atenció a persones sense llar.
 • Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania.

Accions realitzades

 • Realització de recomptes i diagnosis de la situació de les persones sense llar a Barcelona.
 • Realització de l’estudi i elaboració de l’informe de Diagnosi sobre el sensellarisme a Barcelona 2008-2015.
 • Jornades de reflexió i propostes d’actuació:
  • I Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Salut mental i persones sense sostre" (7 de juliol de 2009).
  • II Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Imagina un 2015 sense ningú al carrer" (30 de novembre de 2010).
  • III Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre sobre persones sense llar en situació administrativa irregular.
 • Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d'atenció a persones sense llar.
 • Accions de sensibilització:
  • Campanya "Imagina un 2015 sense ningú al carrer".
  • Acció de sensibilització a mercats municipals de la ciutat.
  • Realització de diverses accions de difusió i sensibilització a través dels mitjans de comunicació (ràdio, premsa i televisió).
  • Realització, cada any, d’una flashmob, promoguda per Càritas, amb motiu del Dia Internacional de les persones sense llar, el 21 de novembre.
  • Campanya d’informació i recollida de suport social a través del web http://www.bcn.cat/sensellar
  • Projecte Retrats Sense Sostre.
 • Participació en l’Speakers’ Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Mensualment, des de la Direcció d'Acció Social, es fa extensiu un informe de situació de persones localitzades en situació de sense sostre al carrer.

Pla de treball 2016

 • Grups de treball sobre Diagnosi i recompte, Comunicació i sensibilització, Housing First, Serveis d’Higiene.
 • Creació del Grup sobre Dona al carrer.
 • Realització de recompte a carrer/allotjaments al maig.
 • Finalització i presentació pública del Manual de bones pràctiques en comunicació sobre sensellarisme.
 • Disseny d’una campanya de comunicació.
 • Incorporació de les entitats ABD i Fundació Maria Raventós.

Funcionament de la xarxa

 • Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:
  • Comissió Permanent.
  • Comissió de Diagnosi i Recompte.
  • Comissió de Comunicació i Sensibilització.
 • Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:
  • Grup de Dones.
  • Grup de Housing First.
  • Grup de Serveis d’Higiene.

Documentació de la xarxa

Document de presentació de la xarxa (17 de desembre de 2010).
Objectius de la xarxa any 2015.
Diagnosi 2011. La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 2011.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (castellà).
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (anglès).
Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d’intervenció.
Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención.
2015 Diagnosis. The situation of homelessness in Barcelona. Evolution and intervention policies.