Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'atenció a persones sense llar

La Xarxa d'atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyi a les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Entitats participants

logo xarxa
banner xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Compartir coneixement, experiències i informació; tot estimulant la reflexió, l’anàlisi i el diàleg.
 • Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
 • Donar impuls a la innovació en la definició del model de Barcelona d’atenció a persones sense llar.
 • Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania.

Accions realitzades

 • Realització de recomptes i diagnosis de la situació de les persones sense llar a Barcelona.
 • Realització de l’estudi i elaboració de l’informe de Diagnosi sobre el sensellarisme a Barcelona 2008-2015.
 • Jornades de reflexió i propostes d’actuació:
  • I Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Salut mental i persones sense sostre" (7 de juliol de 2009).
  • II Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Imagina un 2015 sense ningú al carrer" (30 de novembre de 2010).
  • III Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre sobre persones sense llar en situació administrativa irregular.
  • IV Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La perspectiva de gènere en l'atenció a persones sense llar.
  • V Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La implementació del Housing First a Barcelona.
 • Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d'atenció a persones sense llar.
 • Accions de sensibilització:
  • Campanya "Imagina un 2015 sense ningú al carrer".
  • Acció de sensibilització a mercats municipals de la ciutat.
  • Realització de diverses accions de difusió i sensibilització a través dels mitjans de comunicació (ràdio, premsa i televisió).
  • Realització, cada any, d’una flashmob, promoguda per Càritas, amb motiu del Dia Internacional de les persones sense llar.
  • Campanya d’informació i recollida de suport social a través del web http://www.bcn.cat/sensellar
  • Projecte Retrats Sense Sostre.
  • Campanya Podries Ser Tu".
 • Participació en l’Speakers’ Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Mensualment, des de la Direcció d'Acció Social, es fa extensiu un informe de situació de persones localitzades en situació de sense sostre al carrer.
 • Elaboració del Manual de bones pràctiques i de la Guia d'estil sobre sensellarisme.
 • Contribució a l'elaboració del Pla de Lluita contra el Sensellarisme.
 • Projecte Impulsem.
 • Participació al grup tècnic de diferents ajuntaments i entitats.
 • Compartir informació i anàlisi sobre diferents models de Housing First.
 • Creació grups de treball sobre les dificultats d’accés a l’habitatge per part de les entitats i llurs usuaris i sobre la realitat de les famílies en situació de sensellarisme.
 • Anàlisi sobre la participació interna de persones usuàries o antigues usuàries al funcionament ordinari de les organitzacions de la XAPSLL.
 • Seguiment de la implementació del Pla de Lluita contra el sensellarisme, establint la metodologia d’avaluació de la primera fase.
 • Seguiment de l’estratègia catalana d’abordatge del sensellarisme.

Pla de treball 2018

 • Sensibilitzar la població en general sobre la situació del sensellarisme i fer denúncia de les situacions que vulneren el dret a un habitatge digne.
 • Fer una anàlisi contínua de la realitat.
 • Millorar els recursos i serveis.
 • Seguir definint el model Barcelona d’Atenció a Persones sense llar.
 • Participar en la definició de l’estratègia catalana.
 • Compartir la informació dels serveis i recursos, així com de les necessitats de les persones ateses i de les respostes que es donen des de les entitats.
 • Contribuir a la formació de les persones que treballen en l’atenció a les persones en situació de sensellarisme.

Funcionament de la xarxa

 • Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:
  • Comissió Permanent.
  • Comissió de Diagnosi i Recompte.
  • Comissió de Comunicació i Sensibilització.
 • Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:
  • Grup de Dones.
  • Grup de Housing First.
  • Grup de Serveis d’Higiene.
  • Grup sobre les dificultats d'accés a l'habitatge per part de les entitats i llurs usuaris.
  • Grup sobre la realitat de les famílies en situació de sensellarisme.

Documentació de la xarxa

Document de presentació de la xarxa (17 de desembre de 2010).
Objectius de la xarxa any 2015.
Diagnosi 2011. La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 2011.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (castellà).
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (anglès).
Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d’intervenció.
Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención.
2015 Diagnosis. The situation of homelessness in Barcelona. Evolution and intervention policies.
Diagnosi 2017. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge.