Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Suara Cooperativa

AdreçaRonda Universitat 22B 2n
08007 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon932547690
Correu electrònicangelscobop@suara.coop
suara@suara.coop
Adreça webwww.suara.coop

DescripcióSUARA és una cooperativa de serveis d’atenció a les persones amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de
més de 30 anys. Present a 15 comarques catalanes, compta amb prop de
1.500 professionals que abasten tot el sector d’atenció a les persones, donant resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi, etc.

Per això, gestionem un ampli ventall de serveis i equipaments: equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.

Suara Cooperativa té com a missió contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. No en va, les persones són el
centre de la nostra activitat. A partir d’aquesta premissa construïm la nostra manera d’ésser i de treballar, que es basa en un model empresarial cooperatiu on la democràcia, la proximitat al client i a l’usuari, la innovació i la gestió responsable en són els principals valors.

A més, som una entitat que treballa arrelada al territori i que aposta per les noves tecnologies, la formació permanent i la gestió eficient dels recursos.

Suara és una paraula del català antic que significa “ara mateix” o “aquí mateix”, amb idea de continuïtat, simbolitza la nostra manera de treballar: eficaç i eficient amb els nostres clients i usuaris, però, per sobre de tot, propera i accessible. Nosaltres creiem, com va expressar en Miquel Martí i Pol en el seu poema Ara mateix, “que tot està per fer i tot és possible”.
Naturalesa jurídicaAltres
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
Altres
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Dependència
Drogodependències
Economia i empresa
Educació
docència i formació
Gènere
Habitatge
Immigració
Salut
Treball/ocupació
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Assistència domiciliària
Assistència psicosocial
Atenció diürna i centre de dia
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Xarxes d'acció de l'ArcordXarxa d'atenció a persones sense llar
Xarxa d'economia social de Barcelona