www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Convenis de col·laboració i gestió

Per dur a terme totes les funcions i poder assolir tots els objectius, el Consorci, que no disposa de recursos humans propis, encarrega, mitjançant els convenis corresponents, la gestió dels programes a altres ens de l’Administració Municipal especialitzats en els programes d’actuació respectius. Aquesta col·laboració s’articula a través dels convenis següents:

Convenis del Consorci 2023:

Convenis del Consorci 2022:

Convenis del Consorci 2021:

Convenis del Consorci 2020:

Convenis del Consorci 2018:

Convenis del Consorci 2017:

Convenis del Consorci 2016:

Convenis del Consorci 2015:

Convenis del Consorci 2014:

Convenis del Consorci 2013: