www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Pressupostos i comptes anuals

El pressupost de l’any en curs i les comptes dels darrers anys es poden consulta mitjançant aquest enllaç.

També es poden consultar els pressuposts de l’any en curs al Departament de Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, mitjançat aquest enllaç.