www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Informes de control financer

En aquesta secció trobareu els informes de control financer, elaborats per la intervenció General de la Generalitat de Catalunya, referents a l’activitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.