www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Contractació

El Consorci no disposa de recursos humans propis, encarrega les tasques de contractació a l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, que compta amb el seu portal de contractació.