www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Sentències a recursos presentats

Trobareu les sentències que resolen els recursos contenciosos administratius contra el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, mitjançant aquest enllaç