www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Subvencions i Ajuts

En aquest apartat podeu trobar les convocatòries d'ajuts i subvencions que es gestionen i/o atorguen pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

 

Informació pressupostària i de subvencions

 

Relació de convocatòries de subvencions any 2015.

 

Subvencions atorgades

Podeu trobar les subvencions atorgades pel Consorci de l’Habitatge, mitjançant aquest enllaç.

Podeu trobar les subvencions atorgades dels programes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (com les prestacions permanents al pagament del lloguer), mitjançant aquest enllaç, a l’apartat 7. Transparència en l’activitat subvencional