www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Memòries i indicadors d’activitat

Les Memòries d’activitat, els objectius i indicadors dels resultats de les tasques realitzades pel Consorci, es publiquen des de l’any 2009, y es poden consultar en aquest enllaç.