www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Estadística

  • Les dades estadístiques oficials de la Generalitat de Catalunya es poden trobar en aquest enllaç
  • Les dades estadístiques del Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquest enllaç
  • Podeu consultar les estadístiques de l’àmbit municipal de Barcelona en aquest enllaç

Us recordem que, les Memòries d’activitat, els objectius i indicadors dels resultats de les tasques realitzades pel Consorci, es publiquen des de l’any 2009, y es poden consultar en aquest enllaç.