Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent

FINALITAT DE LA XAVI I OBJECTIUS EN LECTURA FÀCIL

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent té la missió de promoure la transformació social a la ciutat i donar resposta per a la plena inclusió i al dret a una vida digna de les persones amb diversitat funcional. Des de diferents visions transformem els entorns i barreres culturals, per garantir els drets i promoure la satisfacció amb la vida.

Des del referent de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat de l’ONU, promovem accions concretes per visibilitzar, promoure i reivindicar iniciatives que facin possible l’equiparació dels mateixos drets ciutadans i condicions de vida.

Unint esforços es fa més gran la representativitat de les persones usuàries i les seves famílies, les entitats i organitzacions del sector, però sempre tenint en compte que la persona és el centre de les decisions. Treballar amb xarxa i col·laborativament significa treballar “en”, “per” i sobretot “amb” les persones amb discapacitat.

Actualment la XAVI es compon de 4 grups de treball:

 • Accessibilitat
 • Habitatge de Vida Independent
 • Suport a famílies
 • Oci Inclusiu

En un futur, es poden afegir altres temes en funció de l'interès dels membres de la XAVI d'emprendre propostes concretes

Entitats participants

Objectius

Avançar en la conscienciació i la sensibilització ciutadana

 • Promoure projectes i accions que afavoreixin la sensibilització i la conscienciació de la ciutadania vers els drets de les persones amb diversitat funcional, al llarg i ample de la vida (educació, treball, empreses, comerços, salut, oci …).
 • Promoure campanyes de comunicació i/o accions per fer visible i difondre la situació del sector de la diversitat funcional, donar a conèixer les propostes de millora i ser altaveu per reclamar els drets.

Treballar per la garantia de drets

 • Vetllar pel compliment de drets i lleis, especialment en garantir l'acompliment de la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat a Barcelona i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya, emetent informes respecte a la vulneració de drets.
 • Buscar el consens de diferents actors socials per elaborar un Pla Estratègic i avançar en l’acompliment de la Convenció a la ciutat de Barcelona. Reivindicar el suport de les diferents administracions en aquesta tasca.

Impulsar la participació, l’auto representació i el treball col·laboratiu

 • Defensar l'autodeterminació i la presa de decisions de les persones amb discapacitat mitjançant projectes i accions. Assegurar-ne la participació en tots els espais de la Xarxa.
 • Impulsar el lideratge de les persones amb diversitat funcional, donant-los-hi més veu, garantint l’aprenentatge d’habilitats, actituds i continguts teòrics, per tenir-hi més incidència davant de decisions polítiques preses.

Provocar el pensament crític i constructiu, des de la diversitat, i superant visions sectorials

 • Aprofundir i unificar metodologies i establir criteris de definició de conceptes que ajudin a acostar posicions en espais de debat constructiu, conceptes com vida independent, respir i lleure o altres.
 • Compartir coneixement, experiències, models teòrico-pràctics, models d’intervenció i gestió, mitjançant debats i jornades, i així provocar pensament crític i constructiu que permeti avalar l’autoria de la Xarxa.

Coproduir models, projectes i accions

 • Cocrear un espai on promoure projectes i accions amb la visió d’implementar un Pla de transició al model comunitari dels serveis i suports per a les persones amb diversitat funcional.
 • Acompanyar, fer seguiment i avaluar els projectes que s’emprenen, extreure’n bones pràctiques, amb la finalitat de construir polítiques eficaces, coherents i responsables amb les necessitats i demandes reals de les persones.

Difondre i fer accessible l'entrada a la XAVI

 • Augmentar la participació d’entitats i ciutadans en primera persona. Que en la Xarxa hi tingui cabuda tothom immers en el sector de la diversitat funcional amb el compromís d’implicar-s’hi.
 • Obrir a nous agents socials externs a l’àmbit de la diversitat funcional per ampliar el coneixement i la incidència de les accions en determinats aspectes que la XAVI decideixi promoure.