www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Persones que es troben en situació d’emergència econòmica i social, i en risc d’exclusió residencial.

La subvenció en qüestió atén:

  • Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergència econòmiques i socials de Catalunya, i de les meses d’emergència d’àmbit local, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament. 
  • Casos de sensellarisme, d'acord amb el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022- 2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.