www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Subvencions per al pagament del lloguer d'habitatges del mercat privat per a persones en situació d'emergència econòmica i social

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya impulsa aquesta línia de subvencions per al pagament del cost del lloguer d’habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a persones que es troben en situació d’emergència econòmica i social, i en risc d’exclusió residencial.

L’ajut en qüestió es concedeix per a l’any de la convocatòria i consta d’una quantia màxima que no podrà ser superior a la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament, així com al preu mig del lloguer mensual del municipi on estigui situat l’habitatge. El sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Consulta en aquests enllaços la convocatòria, les bases reguladores i la sol·licitud.