www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilidades

Aquestes subvencions són incompatibles amb:

  • Les subvencions i les prestacions per al pagament del lloguer que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga amb altres línies d'ajuts o, si escau, renova per al mateix any. 
  • Les subvencions que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga a les entitats que integren l'Administració local per a habitatges que formen part del fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. 
  • Els ajuts que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya aprova anualment per a ajuntaments amb habitatges que formen part de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social.