www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Prestacions per al pagament del lloguer

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona atorga aquestes prestacions per ajudar a aquelles persones que, sent titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social i els comporta una dificultat a l’hora de fer front al pagament del lloguer.

L’ajut en qüestió ofereix un import màxim de 300€ mensuals i un mínim de 20€ mensuals i s’atorga per un període màxim de 12 mesos. Es pot sol·licitar preferentment per mitjans electrònics o presencialment, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.  

Consulta en aquest enllaç la convocatòria al DOGC, la convocatòria al BOPB, el formulari de sol·licitud i la sol·licitud de transferència bancària.