www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Prestacions per al pagament del lloguer

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona atorga aquestes prestacions per ajudar a aquelles persones que, sent titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social i els comporta una dificultat a l’hora de fer front al pagament del lloguer.

L’ajut en qüestió ofereix un import màxim de 240€ mensuals i un mínim de 20€ mensuals i s’atorga per un període màxim de 12 mesos. Es pot sol·licitar preferentment per mitjans electrònics o presencialment, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.  

Consulta en aquest enllaç la convocatòria al DOGC per al 2024, la convocatòria al BOPB, el formulari de sol·licitud i la sol·licitud de transferència bancària.