Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Ressorgir

AdreçaBruc 88 6è pis, Despatx 13
08009 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteEixample
Telèfon932725055
687459950
Correu electrònicinfo@ressorgir.org
Adreça webwww.ressorgir.org

DescripcióSom una Associació nascuda el mes de maig del 2008.

L’Associació RESSORGIR va néixer de la reflexió, de l'il·lusió, de la lluita, i del patiment d’uns pares i mares amb persones afectades de malaltia mental al seu càrrec, que s’han reunit i volen fer-se costat les unes a les altres, transformant el patiment amb recursos, passar de la soledat en compartir plegats.

De tota aquesta unió ha nascut “RESSORGIR”.

Els objectius de l’Associació “RESSORGIR” són donar informació, suport, ajut i assessorament emocional i psicològic a les famílies amb persones que pateixen de malaltia mental.

La família és un pilar bàsic en el procés de rehabilitació de les persones que pateixen una malaltia mental. Les famílies, sovint, pateixen d’angoixa, depressió, culpabilitat, manca d’informació i una gran incertesa davant el futur del seu familiar malalt, es vol dotar a les famílies d’eines i instruments personals per fer front a la malaltia, millorant l’estat d’ànim i la sobrecàrrega física i emocional que comporta la malaltia i la convivència diària, no exempta de dificultats, amb el malalt mental. Augmentant així, la seva qualitat de vida en tots els àmbits.

Ressorgir ofereix Serveis per donar estratègies a les famílies i abordar els problemes de convivència que es deriven de la malaltia. Augmentar els recursos de les famílies per disminuir l’impacta de la malaltia en la família i poder així millorar la relació amb el malalt i la convivència dins el nucli familiar. Assolir unes expectatives reals i raonables per al bon funcionament de la persona afectada de malaltia mental. Informació permanent a les famílies sobre temes d’interès actuals mitjançant conferències i xerrades.

Lluitar perquè es conegui la realitat de les persones que pateixen de trastorn mental, integrant-les en els entorns comunitaris, juntament amb una tasca de sensibilització i desestigmatització cap a les persones afectades de malaltia mental.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariPersones amb malaltia mental
TemàticaSalut
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEixample
Programes o projectes a destacarA continuació relacionem els Serveis de l’Associació RESSORGIR:

Serveis a les famílies (SAF):

- Entrevista d'acollida i d’informació, on es dóna suport humà i orientació personalitzada en funció de la problemàtica que presenta cada cas.

- Assessorament psicològic i emocional en cada etapa i/o moment de la malaltia.

- Grups d'Ajuda Mútua (GAM's): Grups formats per persones que comparteixen una mateixa problemàtica o situació i que es reuneixen per millorar la seva situació social, emocional i col·lectiva. Es fomentarà l’intercanvi d’experiències a fi de donar-se suport entre els membres del grup i ajudar-se els uns als altres.

- Grups Psicoeducatius: Estan conduïts per un professional, es tracta d’oferir informació, formació sobre la problemàtica de las malalties mentals : etiologia, evolució, tractament, condicions de vulnerabilitat, factors de protecció, factors de risc, etc. Assessorament i suport a fi de què les famílies puguin aprendre i desenvolupar habilitats d’acceptació de la malaltia, d’afrontament a les situacions difícils en la convivència amb el seu familiar malalt i contribuir a millorar la situació i qualitat de vida de la pròpia família.

- Serveis de Respir Familiar : A través de la FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals) es pot donar a les famílies un Programa de Respir, que permet un descans temporal als cuidadors informals (familiars) a través de sortides de lleure d’una setmana o de cap de setmana mentre el seu familiar malalt està ben cuidat mitjançant una supervisió per part d’un professional, mentre el familiar està fora.

- Conferències, xerrades informatives i col·loquis sobre temes actuals i d’interès a càrrec de professionals especialitzats en el camp de la salut mental : Psiquiatres, Psicòlegs, Advocats..

- Visites a domicili en els casos que es valori necessari.

Serveis a les persones afectades de malaltia mental:

- Orientació i Assessorament psicològic.

- Acompanyament Terapèutic (AT) : consisteix en acompanyar a la persona afectada de malaltia mental en aquelles etapes i/o moments en els quals per motiu de la seva malaltia es troba amb dificultats o malestar i necessita d’ajuda. L ?AT es realitzarà per un professional, que s’apropa al lloc on està el pacient per ajudar-lo en la seva rehabilitació. Els objectius es planificaran d’acord amb les seves necessitats i es realitzarà un programa personalitzat per a cada usuari.

- Tallers diversos : les persones afectades de malaltia mental presenten una problemàtica complexa que afecta a aspectes diversos: funcionals, relacionals, cognitius, que dificulten la seva relació amb l’entorn més proper. Els tallers són espais grupals, coordinats per un referent professional, en el que s’ofereix una temàtica concreta amb l’objectiu de millorar el funcionament psicosocial . Estan en funcionament els següents. Tallers, tals com : informàtica, anglès, relaxació, ioga, arteteràpia, acompanyament terapèutic, senderisme, tècniques teatrals, sortides culturals ....etc, tot depenent de les necessitats dels usuaris.

- Servei d’orientació i assessorament prelaboral: s’ofereix informació i orientació a aquelles persones afectades de malaltia mental, que vulguin treballar i es troben amb dificultats i escassos recursos personals. Se’ls hi donarà informació i adreces sobre cursos ocupacionals, Centres Especials de Treball (CET), Serveis d’inserció laboral, Serveis Prelaborals etc...

- Punt de trobada i sortides el diumenge , al cinema, berenars, exposicions, per tal de què les persones afectades de trastorn mental es relacionin i surtin de l’aïllament, amb la finalitat d’establir noves relacions que no siguin les estrictament familiars, i així poder ampliar la seva xarxa social.

- Visites a hospitals: Es realitzaran visites a hospitals a les persones afectades de trastorn mental, que hagin presentat una recaiguda, descompensació, crisi..... i es donarà suport a les famílies en aquestes situacions d’ingressos.