www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

  • Quantia: La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240€ i màxima de 3.000€, el seu import serà:
    • Del 20% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats. 
    • Del 30% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és superior al 30% i inferior al 40% dels seus ingressos, ponderats.
    • Del 40% de l’import de la renda del lloguer anual si l’esforç per pagar el lloguer és igual o superior al 40% dels seus ingressos, ponderats, amb un límit màxim de 3.000€ anuals per habitatge, i un mínim de 240€ anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.
  • En cas de demanar la subvenció per al pagament del lloguer amb un contracte signat entrel'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 250 euros i un import mínim mensual de 20 euros.
  • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. Actualment, la convocatòria està tancada.