www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut al lloguer per a joves

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga aquestes subvencions a persones joves de 35 anys o menys, que contribuirà al pagament de la seva renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment. L’ajut en qüestió es concedeix per a l’any de la convocatòria i consta d’una quantia de, com a màxim, 250€/mes.

Aquests ajuts estan destinats a totes les persones que resideixin a la ciutat de Barcelona, titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús i l’habitatge dels quals sigui el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Consulta en aquests enllaços la convocatòria, la sol·licitud i la sol·licitud de transferència bancària.