www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

  • La tramitació de la petició de l’ajut no comporta taxes associades. 
  • El cobrament de la subvenció es realitzarà per transferència bancària.

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds:

  • Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.