www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.

Aquest ajut és compatible per les  persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social i per les persones beneficiàries de l’ingrés mínim vital.