www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, treballa per a la millora dels serveis relacionats amb l'habitatge a la ciutat.

Ajuts a la rehabilitació
 • Xarxa d'Oficines de l'Habitatge de Barcelona

  El Consorci de l'Habitatge de Barcelona, a través de la Xarxa d'Oficines de l'Habitatge, posa a la vostra disposició els serveis següents:

  Accés a l'habitatge protegit
  Ajuts a la rehabilitació: per a edificis i habitatges
  Ajuts al lloguer i Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona
  Ús digne de l'habitatge. Suport a problemàtiques vinculades a l'habitatge

  Cita
  prèvia
 • Accés a l'habitatge de protecció oficial

  Informació sobre les promocions d'habitatge protegit: de compra, lloguer, en dret de superfície, i habitatge per a contingents especials.

  Inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona..

  Adjudicació d'habitatges protegits als ciutadans inscrits al Registre. Veure els processos d'adjudicació

  Anar al
  Registre
 • Ajuts per a la rehabilitació d'edificis 2014
 • habitatge 65 anys
 • Lloguer assequible
 • Lloga el teu pis amb garanties