www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

  • Carrer Dr. Aiguader, 15-17 (Ciutat Vella)

 

L’Ajuntament de Barcelona vol facilitar l’accés a un habitatge de protecció oficial amb la modalitat de dret de superfície, una nova fórmula de compra amb una sèrie d’avantatges que donen estabilitat, seguretat i garanties. El dret de superfície, a mig camí entre la compra i el lloguer, permet ser propietari d’un habitatge pagant unes quotes mensuals molt assequibles i similars a les d’un lloguer protegit.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona sortejarà, mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges de la promoció del c. del Dr. Aiguader, 15-17 (a prop del metro de la Barceloneta), construïda pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, i que consta de 120 habitatges d’ 1, 2 i 3 dormitoris d’entre 41 i 75 m2.

Com accedir als habitatges de la promoció al c. del Doctor Aiguader

Amb aquests passos previs, i si es compleixen els requisits de la convocatòria, es podrà participar en el sorteig que es farà durant el mes de febrer de 2015.

Per tal de conèixer les característiques dels habitatges i les condicions de finançament, podeu consultar aquest tríptic informatiu.

Podeu seguir el procés d’adjudicació fent ús d’aquest enllaç