www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Millorar els habitatges per fer-los confortables i eficients

Conscient de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la qualitat de vida de les persones. Barcelona sempre ha estat una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública per la rehabilitació del parc privat d'habitatge. Durant la passada dècada s'ha subvencionat la rehabilitació del 6% dels edificis de la ciutat, un percentatge que correspon al 12% dels habitatges.

Des de l'Ajuntament de Barcelona es considera que reforçar les actuacions en la rehabilitació, ha de ser un dels pilars de les polítiques d'habitatge, ja que aquestes actuacions serveixen per garantir el dret a l'habitatge digne, la millora de la qualitat de vida de les persones, el seu benestar i ajuden a lluitar contra la pobresa energètica. Per això, durant l’any 2021, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles.

La principal novetat de la convocatòria de 2021 respecte l’any anterior és que els ajuts es concedeixen per concurrència competitiva. Es tracta d’un procediment mitjançant el qual es tenen en compte una sèrie de criteris i s’atorga una puntuació per a cada actuació de què consti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds dels ajuts en ordre decreixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a exhaurir la dotació pressupostària de la convocatòria.

Si necessites més informació, adreça't a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Consulta aquí l'ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2021.

Ajuts a la rehabilitació disponibles:

Impresos normalitzats de sol·licitud

Pots descarregar aquí els impresos normalitzats de sol·licitud:

Rehabilitació energètica

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona pretén impulsar l'eficiència energètica i la generació d'energia.

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada:

Consulta aquí la convocatòria 2021.

Consulta aquí la llista definitiva d'expedients admesos i exclosos de 2021

Consulta aquí la llista provisional d'expedients admesos i exclosos de 2021

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quines són les actuacions subvencionables?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Aprofita els avantatges que et proporciona la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Lloga el teu pis amb l'Ajuntament i gaudeix d'una subvenció per rehabilitar l'habitatge de fins al 100% de l'import de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros.

 Se subvencionen les següents actuacions:

  • Obtenció de l’habitabilitat
  • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat
  • Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge
  • Millores energètiques i sostenibilitat

Destinataris

Requisits

Documentació

Quantia i termini de sol·licitud

Més informació

Ajuts a la rehabilitació per l'arranjament d'interior d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona

Amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc públic de Barcelona i garantir una millor qualitat de vida, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una línia d’ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat.

Es tracta d’una línia d’ajuts destinada a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges per garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. En aquests casos, la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Consulta aquí la convocatòria 2021.

Qui pot demanar l'ajut?

A quines condicions està subjecte l’ajut?

Quines són les actuacions subvencionables?

Qui i on pot sol·licitar l’ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Ajuts a la rehabilitació d'interiors per a persones afectades per la Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat dels habitatges de tenir i mantenir un bon estat, tant per evitar contagis com per facilitar i millorar les condicions d’habitabilitat en cas de possibles confinaments.

Se subvencionen actuacions i obres de millora dels interiors dels habitatges fins als 4.000 euros i inclou una gran varietat d’arranjaments per millorar el confort i l’habitabilitat: Pintura, millores en accessibilitat, reparacions de fusteries, humitats i paviments, i millores d’aïllament, ventilació i renovació d’aire.

  • AJUT FORA DE TERMINI. Inscripció tancada des del 16/12/2020

Qui pot demanar l'ajut?

A quines condicions està subjecte l'ajut?

Quines són les actuacions subvencionables?

Qui i on pot sol·licitar l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Rehabilitació d'edificis

Renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Aquesta convocatòria està tancada.

Consulta aquí la convocatòria 2021.

Consulta aquí la llista definitiva d'expedients admesos i exclosos de 2021

Consulta aquí la llista provisional d'expedients admesos i exclosos de 2021

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quines són les actuacions subvencionables?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Rehabilitació de finques d'alta complexitat

Les finques més vulnerables i amb més necessitats de renovació tenen a la seva disposició una línia específica d'ajuts.

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada actualment:

Qui pot demanar l'ajut?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Zones i barris de la ciutat amb ajuts especials

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns per assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat, amb l'objectiu que siguin saludables i eficients.

S'ha definit un conjunt d'àrees d'interès especial en les quals es podran obtenir ajuts especials. Les zones incloses en aquest programa actualment són:

  • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)
  • Besòs i Maresme
  • Canyelles

Consulta aquí la convocatòria 2021 per als ajuts al conjunt urbà de Besòs Maresme i Canyelles.

Ciutat Vella

Conjunt urbà de Besòs i Maresme

Conjunt urbà de Canyelles

Altres informacions