www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació d'una promoció, per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent per a que faci la seva comercialització directament, sempre i quan les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció.


Promocions d'adjudicació directe de promotor disponibles

Promotor:ONIX RENTA SLU

Adreça promoció: C/ Ramon Turró, 155. Barcelona

Tipologia: Lloguer amb protecció oficial de preu concertat

Procediment d'adjudicació. Document actualitzat el 9/7/19


Promotor:BALEC PROJECTES IMMOBILIARIS, SL

Adreça promoció:Carrer Ginebra, 19-21. Barcelona

Tipologia:Venda de preu concertat- 3 Dormitoris

Més informació


Promotor:BALEC PROJECTES IMMOBILIARIS, SL

Adreça promoció:Carrer Pujades, 152. Barcelona

Tipologia:Venda de preu concertat

Més informació