GeoPortal

Què és una IDE?

Es denomina infraestructura de dades espacials al conjuntde tecnologies, polítiques, estàndards, recursos humans i activitats relacionades necessàries per adquirir, processar, distribuir, utilitzar, mantenir i preservar dades espacials.

Així, doncs, una IDE és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines web) amb què es gestiona informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims), disponibles a internet, que compleixen una sèrie de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies) que permeten que els usuaris, fent servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.