GeoPortal

Estàndards

Els estàndards i acords constitueixen un substrat imprescindible que fa possible la coherència, compatibilitat i interoperabilitat necessàries perquè les dades, els serveis i els recursos d'una IDE es puguin utilitzar, combinar i compartir.

És necessari distingir entre normes, estàndards, així com fer esment a la importància dels reglaments i guies tècniques.

Normes:
les que defineix la ISO (Internacional Organization for Standardization) en l'àmbit internacional, el CEN (European Comittee for Standardization) en l'àmbit europeu i l'AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació) a Espanya.
Els organismes d'estandardització més importants en l'àmbit de la informació geogràfica són l'Open Geospatial Consortium (OGC) i el Comitè Tècnic 211 de la ISO (International Organitzation for Standardization).
Estàndards:
Per facilitar l’accés i l’intercanvi d’informació geogràfica al web és necessari que s’estableixin unes especificacions d’interoperabilitat i que se segueixin. L’Open Geospatial Consortium (OGC) és l’organisme que conforma aquestes especificacions a estàndards internacionals. Alguns exemples d’especificacions de l'OGC en què es basa aquesta infraestructura de dades espacials són els següents:
Reglaments i guies tècniques
A Espanya el Consell Superior Geogràfic és l'òrgan responsable d'elaborar-los i aprovar-los. En l'àmbit europeu l'Eurostat és qui s'encarrega de definir recomanacions per als organismes d'estadística dels països de la Unió Europea. En l'àmbit autonòmic, és l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Són d’especial importància a l’hora de crear i mantenir els serveis d’una IDE.

Legislació relacionada

Àmbit europeu:

Àmbit nacional:

Àmbit autonòmic: