GeoPortal

Geoportal

El Geoportal és un lloc web la finalitat del qual és oferir als usuaris l’accés a una sèrie de recursos i serveis basats en informació geogràfica. Permet el descobriment, l'accés i la visualització de les dades geoespacials, utilitzant un navegador estàndard, i possibilita la integració, la interoperabilitat i l'intercanvi d'informació entre les diverses institucions, col·lectius professionals, empreses de serveis, etc.

El Geoportal complementa els serveis cartogràfics ja disponibles al web de l’Ajuntament de Barcelona: la Guia del ciutadà i els plànols urbanístics.


Accés al Geoportal

Atenció:

L'aplicació és compatible amb els navegadors següents:

Internet Explorer 9 i 10

Chrome 50.0 o superior

Firefox 41.0.1 o superior

Safari 5.1.7 o superior

Opera 37.0.1 o superior

Aquesta aplicació fa ús d'estils SVG (Scalable Vector Graphics). Això permet millorar la qualitat dels gràfics i habilitar eines de localització, selecció vectorial i dibuix sobre el plànol.

Alguns mapes es poden sol·licitar en diferents formats, entre els quals, algunes vegades, en SVG. L'SVG és un format adoptat per l'Open Geospatial Consortium (OGC) que en els últims navegadors es pot visualitzar de manera nativa, però pot ser necessari ajustar alguna opció del navegador:

Si no es pot visualitzar correctament l'SVG, o qualsevol altre format, apareixerà una petita icona a la cantonada superior esquerra. Es pot modificar perquè el format retornat sigui un altre; el més recomanat és el PNG.