Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Des de l'Acord Ciutadà destaquem:
informe reunio xdaa.png

La XDAA presenta l’informe sobre la crisi alimentària

El punt principal de la reunió de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada va ser la presentació de l’informe ‘La crisi alimentària i la resposta de la Ciutat de Barcelona’. L’estudi mostra una situació complicada, amb la reducció de les rendes i augment del risc de pobresa, que s’ha intentat compensar amb la resposta de la ciutat de Barcelona i el seu model de garantia alimentària i lluita contra el malbaratament. A més a més, la presentació de l’informe deixava clara la necessitat d’homogeneitzar els indicadors de les entitats que treballen pel dret a la alimentació, una qüestió clau per poder traçar bones anàlisis. També es va fer seguiment de la feina de la xarxa i els programes en marxa, com Alimenta, la capitalitat de la ciutat sostenible i el pla de treball 2021.

comissioacciojuny.png

La Comissió d’Acció comença plantejar la Jornada de l’Acord 2021

La reunió de la Comissió d’Acció el passat 15 de juny va tractar diverses qüestions, com els primers passos de la XMIR, la memòria d'activitats 2020 i la Jornada 2021. Després d’actes 100% virtuals, es va valorar que el format híbrid de la Trobada General va funcionar molt bé i l’streaming va permetre que tot i la distància tothom es pogués sentir partícip de l’acte. A més, les persones assistents la van valorar millor que altres actes presencials anteriors. Mirant a la Jornada de l’Acord, es va comentar que se li ha de donar un caràcter més transversal per tal de conèixer experiències de voluntaris, treballadors i entitats.

plenariaxapsll.png

Plenària de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar

La plenària de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar va comptar amb 30 assistents de les diferents entitats de la xarxa. Durant la reunió es va explicar que s'està treballant en l'elaboració d’un protocol contra l’aporofòbia per treballar conjuntament amb l’Oficina de la No Discriminació. La plenària va servir per posar en comú l'activitat de les comissions i els grups de treball: l'elaboració d'un informe de famílies i sensellarisme o la valoració del recompte de persones sense llar són algunes de les accions més destacades La comissionada Sònia Fuertes va posar en relleu la importància de mirar cap a les dinàmiques d’habitatge i de combatre els discursos d’odi a partir d’una bona feina en l’acollida.

veure notícies destacades
1network6
2network2
3network10
4network4
5network8
6network11
7network12
8network1
9network13
10network14
11network15
12network15
13network15

Vídeo de l'Acord Ciutadà

Imatge Voluntariat - Col·labora entitats socials
actiusacord
Flickr Acord Ciutadà
  • Estratègia d'Inclusió
  • serveis socials