Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

XCAC -Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa

La ciutat de Barcelona reacciona davant els desafiaments socials comprometent-se i establint relacions de col·laboració mútua. Diàriament, i de forma constant, hi ha milers de persones que, d’una manera o altra, treballen per la cohesió social i per reduir les desigualtats i les situacions de pobresa i exclusió social.

Aquestes persones constitueixen la ciutadania activa i compromesa socialment, és a dir, el conjunt de persones, agrupades en entitats, associacions, grups, o persones individuals, compromeses activament amb la ciutat per contribuir al bé comú i proporcionar més benestar i una qualitat de vida millor a altres persones.

Amb l’objectiu d’enfortir i promoure aquesta cooperació i canalitzar-la cap a projectes concrets, en el marc de l’Estratègia Compartida de l’Acord Ciutadà es va constituir l'antecedent de la Xarxa: el Grup d’Impuls i Seguiment del Projecte Tractor Barcelona Ciutadania Activa i Compromesa, que va treballar, entre d’altres, per impulsar l’Àgora Ciutadana de la Barcelona Social i elaborar els criteris claus per una estratègia per promoure la ciutadania compromesa socialment.

Entitats participants

imatge xarxa 14

Missió

La missió de la Xarxa és promoure una ciutadania més activa i compromesa, comunicant i apropant al conjunt de la ciutadania els diferents projectes vinculats a la inclusió social que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

>>>Programa "Actius de l'Acord"<<<

Objectius

 • Difondre el concepte de “ciutadania activa i compromesa”.
 • Incrementar la participació de la ciutadania en projectes de les entitats i organitzacions que treballen per una Barcelona Inclusiva.
 • Donar suport al conjunt d’accions de ciutadania activa, de bon veïnatge o de caràcter cívic, que contribueixen a millorar la convivència, així com als projectes o xarxes comunitàries ciutadanes que contribueixen a generar vincles ciutadans i relacions socials de proximitat.

Activitats i accions realitzades

 • Articulació i impuls de la xarxa.
 • Creació i impuls del programa “Actius de l’Acord”. Creació i gestió d’una marca per a reconèixer l’esforç d’aquelles entitats que estan treballant més activament per promoure una ciutadania activa i compromesa.
 • Organització de l’Àgora Ciutadana de la Barcelona Socialment compromesa (2018) per prestigiar les diferents formes de compromís cívic i promoure la col·laboració ciutadana amb les entitats socials de l’Acord.
 • Coneixement de les entitats de la Xarxa

Pla de treball 2021

 • Promoció de la Xarxa.
 • Consolidació del programa "Actius de l'Acord".
 • Celebració de l'Àgora Ciutadana 2021.
 • Impuls del Pla d'Actuació de l'Acord Ciutadà (PAAC 2020-2022).

Imatge Voluntariat - Col·labora entitats socials