www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

OFIDEUTE

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona s’analitzarà la situació financera i, si s’escau, es realitzarà la proposta de solució més adequada a cada cas per derivar-la al servei de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya qui, alhora, s’encarrega d’intercedir amb l’entitat financera que correspongui en cada cas. La proposta d’Ofideute no té caràcter preceptiu ni vinculant, però ofereix a les famílies un canal de comunicació amb l'entitat financera per renegociar les condicions dels préstecs. La intermediació hipotecària és una via alternativa i eficient abans de l'inici d'altres vies de recuperació del deute.