www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Mediació en el lloguer

Aquest és un servei de mediació entre arrendador (propietari) i arrendatari (inquilí), a la vostra disposició mitjançant les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Així, davant d'una situació de possible impagament, deute, demanda, o d'altres dificultats econòmiques, que podessin derivar en un desnonament, s'ofereix plantejar una sèrie d'acords entre el propietari i l'inquilí, encaminats a intentar trobar una situació satisfactòria per fer front als deutes presents o futurs en el pagament de rendes del lloguer del seu habitatge habitual.

La finalitat de la mediació és la de prevenir i d'evitar un futur endeutament, cercant la millor solució possible entre les parts, mantenint, sempre que sigui possible, l'habitatge.

Aquesta mediació es farà mitjançant diverses estratègies d'actuació adaptades a cada situació en particular, i cercant la millor solució entre les parts.