www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Ús digne de l’habitatge

Les Oficines de l'Habitatge disposen d'un servei d'informació general en matèria d'habitatge i també d'assessorament legal, al qual poden accedir de manera gratuïta, tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Per poder ser atesos pels advocats del servei d'assessorament legal és necessari sol·licitar cita prèvia de manera presencial a qualsevol de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona, on a més, segons sigui l'assumpte a tractar, se l'indicarà la documentació que caldrà presentar en la seva visita al servei jurídic.

Les persones que es trobin en risc d’exclusió residencial per pèrdua d’habitatge, podran exposar la seva situació a les Oficines i, si s’escau, el personal elaborarà un expedient per valorar a la ‘Mesa d’adjudicació d’habitatges per emergència social’.