Anuaris
Eleccions
Economia
Població i llars
Demografia
Habitatge
Vehícles
Reculls estadístics
Altres publicacions
estadístiques


 1. Publicacions del Departament d'Estadística

  Sèrie anuaris estadístics

   
L' Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona s'edita d'una forma ininterrompuda des del 1902. Consta d'una àmplia informació estadística de la ciutat de Barcelona, organitzada per un índex temàtic i per l'any de referència.
Alguns dels seus continguts són: territori, clima, població, cultura, ensenyament, activitat econòmica, urbanisme, recursos municipals ...
Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2010 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2010 
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2010.
ISSN 1130-4669
P.V.P 24 €
    Edicions anteriors:

    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2009                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2008                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2007                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2006                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2005                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2004                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2003                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2002                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2001                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2000                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1998-99                  P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1997                        P.V.P. 24 €
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1996
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1995
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1994
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1993
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1992
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1991
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1990
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1989
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1988
    Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 1987

100 anys d'Estadística Municipal 100 anys d'Estadística Municipal
Departament d'Estadística, Lluis Urteaga i Francesc Nadal
Barcelona : L'Ajuntament. Imatge i Producció Editorial, 2002. 195 p.
ISBN 84-7609-705-0
P.V.P 14 €
Publicació commemorativa del centenari del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona (1902-2002).
Explica els inicis de l'Estadística municipal i l'evolució al llarg del secle. Conté tota una sèrie de taules centenaries des de 1902 de diferents temàtiques: població, clima, consum, transports... Inclou també els mapes amb les diferents divisions de districtes municipals en el període.

  Eleccions

El Departament d'Estadística elabora les estadístiques electorals amb motiu de la celebració de les eleccions.
La informació que s'elabora és: participació electoral, resultats dels diferents partits, comparació amb altres eleccions ..., pel conjunt de Barcelona i la seva divisió territorial - districtes, zones estadístiques-
Atlas electoral de la ciutat de Barcelona 1991-2004  Atlas electoral de la ciutat de Barcelona 1991-2004
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2005. 427 p.
ISBN 84-7609-040-4
P.V.P 24 €
    Edicions anteriors:

    Atlas electoral de la ciutat de Barcelona 1977-1989
    Servei d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1991. 419 p.
    ISBN 84-7609-422-1
Eleccions Generals 14 març 2004 a Barcelona  Eleccions Generals 14 març 2004 a Barcelona
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2004. 73 p.
P.V.P. 3 €
    Edicions anteriors:

    Eleccions Generals 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1982-
 Taules comparatives eleccions generals 2000-2004
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2004
P.V.P. 3 €
Un dossier de Barcelona i un de cada districte. El de Barcelona compara les dades de districtes i Zones estadístiques. Els dossiers de districtes inclouen dades comparatives a nivell de Zones estadístiques i seccions censals.
 Eleccions Parlament de Catalunya 1 novembre 2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 30 f.
    Edicions anteriors:

    Eleccions Autonòmiques 1988, 1992, 1995, 1999, 2003
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1988-
 Taules comparatives eleccions autonòmiques 2003-2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006
P.V.P. 3 €

Un dossier de Barcelona i un de cada districte. El de Barcelona compara les dades de districtes i Zones estadístiques. Els dossiers de districtes inclouen dades comparatives a nivell de Zones estadístiques i seccions censals.
    Edicions anteriors:

    Taules comparatives eleccions autonòmiques 1999-2003
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 2006


Eleccions Locals i Europees 13 de juny de 1999  Eleccions Locals i Europees 13 de juny de 1999
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 130 p.
P.V.P. 3 €
Eleccions Locals 27 de maig de 2007  Eleccions Locals 27 de maig de 2007
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007. 51 f.
P.V.P. 3 €
    Edicions anteriors:

    Eleccions Locals 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1983-


 Taules comparatives eleccions locals 2003-2007
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007
P.V.P. 3 €

Un dossier de Barcelona i un de cada districte. El de Barcelona compara les dades de districtes i Zones estadístiques. Els dossiers de districtes inclouen dades comparatives a nivell de Zones estadístiques i seccions censals.
    Edicions anteriors:

    Taules comparatives eleccions locals 1999-2003
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 2003
    P.V.P. 3 €
 Alcaldes i regidors de Catalunya 1999 , per municipis
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1999. 76 p.
P.V.P. 3 €

 Alcaldes i regidors de Catalunya 1999
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1999. 24 f.
P.V.P. 3 €

 Eleccions Europees 1989, 1994, 1999, 2004, 2009
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1989-

 Taules comparatives eleccions europees 2004-1999, 2009-2004
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2004
P.V.P. 3 €


 Referendum de l'OTAN 12 de març de 1986
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1986

 Referendum Constitució Europea a Barcelona. 20 de febrer 2005
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2005 38 f.

 Referendum Estatut de Catalunya a Barcelona. 18 de juny 2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006 30 f.

 Les eleccions legislatives i municipals a Barcelona 1810-1986: context polític i resultats electorals
Albert Balcells ...[ et al.]
Barcelona : L'Ajuntament. Servei d'Estadística, 1989. 216 p.
ISBN 84-7609-303-9

  Activitat econòmica

Publicacions estadístiques sobre l'activitat econòmica de la Ciutat.
Índex de capacitat economica familiar a la ciutat de Barcelona II  Índex de capacitat economica familiar a la ciutat de Barcelona II
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament. Gabinet Tècnic Programació, 1999. 157 p.
P.V.P. 6,61 €

Estudi que dóna a conèixer la distribució de la capacitat econòmica dels habitants de Barcelona, i la localització geogràfica de la riquesa.
    Edicions anteriors:

    Índex de capacitat econòmica familiar a la ciutat de Barcelona
    Servei d'Estadística, "La Caixa"
    Barcelona : L' Ajuntament, 1991. 108 p.
    P.V.P. 6,61 €
Oferta industrial, comercial i de serveis a Barcelona 2002  Oferta industrial, comercial i de serveis a Barcelona 2002
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2003. 150 p.
P.V.P. 6 €

Aquesta publicació, basada en l'explotació estadística de l'Impost d'Activitats Econòmiques, mostra les activitats empresarials i professionals de Barcelona, classificades per sectors econòmics i territorialitzades pels deu districtes municipals.
    Edicions anteriors:

    Oferta industrial, comercial i serveis a Barcelona 1992, 1994, 1996, 1998, 2000
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 1994-
Les activitats econòmiques a Barcelona 2005  Les activitats econòmiques a Barcelona 2005  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007. 77 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que ofereix una visió de l'evolució de les activitats econòmiques empresarials a Barcelona en els últims anys.
    Edicions anteriors:

    Les activitats econòmiques a Barcelona 1992-95, 1993-96, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002,
    2003 Versió Html Versió Acrobat  , 2004 Versió Html Versió Acrobat
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1996-


 Els locals a Barcelona 1988
Servei d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1990. 403 p.
Publicació basada en l'explotació estadística de l'impost municipal de radicació que gravava els locals destinats a fins industrials, comercials, etc.; informa sobre les activitats empresarials de Barcelona referides a 1988.
Dades bàsiques del món laboral a Barcelona 2009  Dades bàsiques del món laboral a Barcelona 2009  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 2010. 98 p.
P.V.P. 6 €
    Edicions anteriors:

    Dades bàsiques del món laboral a Barcelona  2004 Versió Html Versió Acrobat , 2006 Versió Html Versió Acrobat , 2007 Versió Html Versió Acrobat , 2008 Versió Html Versió Acrobat
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 2004-

  Població i llars

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2010   Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2010  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2011. 212 f.
P.V.P. 6 €

    Edicions anteriors:

    Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal:  Juny 2007  Versió Html  Versió Acrobat ,
    Juny 2008  Versió Html  Versió Acrobat ,  Juny 2009  Versió Html  Versió Acrobat 

    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament

La població estrangera a Barcelona, Gener 2011   La població estrangera a Barcelona, Gener 2011  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2011. 186 f.
P.V.P. 6 €

Estudi per dimensionar la població estrangera resident a Barcelona, lloc d'orígen i localització a la ciutat.
    Edicions anteriors:

    La població estrangera a Barcelona:  Juny 2000Gener 2001,   Gener 2002Gener 2003
    Gener 2004  Versió Html  Versió Acrobat , Gener 2005  Versió Html  Versió Acrobat , Gener 2006  Versió Html  Versió Acrobat , Gener 2007  Versió Html  Versió Acrobat ,
    Gener 2008  Versió Html  Versió Acrobat , Gener 2009  Versió Html  Versió Acrobat , Gener 2010  Versió Html  Versió Acrobat 

    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament

Característiques de les llars de Barcelona. Juny 2010   Característiques de les llars de Barcelona. Juny 2010  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2011. 61 f.
P.V.P. 6 €


    Edicions anteriors:

    Característiques de les llars de Barcelona:  Juny 2007 Versió Html   Versió Acrobat , Juny 2008  Versió Html   Versió Acrobat ,
    Juny 2009  Versió Html   Versió Acrobat
 
Estadístiques dels alumnes estrangers no universitaris a Barcelona. Curs 2008-2009
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2010
    Edicions anteriors:

    Estadístiques dels alumnes estrangers no universitaris a Barcelona.  Curs 2007-2008
    Curs 2006-2007 Curs 2005-2006 Curs 2003-2004 Curs 2002-2003 Curs 2001-2002
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 2003

 
Estadístiques del moviment demogràfic dels estrangers a Barcelona. 2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007. 4 f.
    Edicions anteriors:

    Estadístiques del moviment demogràfic dels estrangers a Barcelona. 2001200220032004,
    2005
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 2003

 
La població estrangera. Comparació amb altres àmbits territorials. 2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007. 10 f.
    Edicions anteriors:

    La població estrangera. Comparació amb altres àmbits territorials. 2001200220032004,
    2005
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 2002

 
Estadístiques de contractes de treballadors estrangers a Barcelona. 2006
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2007
    Edicions anteriors:

    Estadístiques de contractes de treballadors estrangers a Barcelona. 200320042005     Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 2002

Padró municipal d'habitants i estadística de població 1996  Padró municipal d'habitants i estadística de població 1996
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1999. 181 p.
P.V.P. 6 €

Publicació que informa sobre les característiques socio-econòmiques de la població de Barcelona, per 10 districtes i 38 zones estadístiques.

    Edicions anteriors:

    Padró i cens 1991
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L'Ajuntament, 1995. 173 p.
    P.V.P. 6 €


 Mobilitat obligada per treball i estudi a Barcelona 1996, dades provisionals
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 1998. 33 f.
Informe del món laboral sobre l'oferta de llocs de treball de la Ciutat, la mobilitat laboral dels seus residents i la mobilitat per raons d'estudi.

    Edicions anteriors:

    La mobilitat per treball i estudi a Barcelona 1991
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1995. 20 f.


 Mobilitat obligada intramunicipal a Barcelona 1996
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1999. 132 p.

 Resum de la mobilitat obligada per estudi a Catalunya 1996
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1999. 5 f.

 Padró d'habitants 1991
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1992. 70 p.

    Edicions anteriors:

    Padró d'habitants 1986, 1981
    Servei d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1981-


 Padró d'habitants 1986. Cens Lingüístic
Servei d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1988. 258 p.


  Moviments demogràfics

El moviment demogràfic de Barcelona 2009  El moviment demogràfic de Barcelona 2009  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2010. 62 p.
P.V.P. 6 €

Informe que presenta les xifres i indicadors del moviment demogràfic durant l'any 2009 i l'evolució d'anys anteriors..

    Edicions anteriors:

       El moviment demogràfic de Barcelona  2003 Versió Html  Versió Acrobat ,  2004 Versió Html  Versió Acrobat ,  2005 Versió Html  Versió Acrobat ,  2006 Versió Html  Versió Acrobat ,
       2007 Versió Html  Versió Acrobat ,  2008 Versió Html  Versió Acrobat 
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 2003
    P.V.P. 3 €

    Avanç de les dades demogràfiques de Barcelona 2000, 2001 , 2002
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 2000-2002
    P.V.P. 3 €

    La població de Barcelona 1994, 1995, 1996, 1998, 1999
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1994-1999

Moviment migratori del 1991 al 1996 a la ciutat de Barcelona i els seus districtes  Moviment migratori del 1991 al 1996 a la ciutat de Barcelona i els seus districtes
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament. 1998. 348 p.
P.V.P. 6 €

Recopilació estadística dels moviments migratoris de la Ciutat, basada en les altes i baixes del padró municipal.
 Moviment migratori del 1991 al 1996 ... : resum gràfic i cartogràfic
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1998. 34 p.
P.V.P. 3 €

La destinació de l'emigració barcelonina: aproximació a una tipologia de municipis
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1995. 9 f.
P.V.P. 3 €
Aquest informe ha estat realitzat a partir del rànking dels principals municipis receptors de l'emigració barcelonina dels últims anys.


  Cadastre i Cens d'habitatges

Proporcionen un coneixement de la ciutat des del punt de vista immobiliari: el sòl, els edificis i els habitatges.
El teixit immobiliari de Barcelona 1991   El teixit immobiliari de Barcelona 1991
Departament d'Estadística (i altres)
Barcelona : L' Ajuntament, 1994. 171 p.
P.V.P. 6 €

Treball elaborat a partir dels fitxers cadastrals municipals. Proporciona dades sobre les parcel.les, els edificis i els locals (entre els quals destaquen els habitatges).
Cens d'habitatges 1991   Cens d'habitatges 1991
Departament d'Estadística
Barcelona : L' Ajuntament, 1997. 187 p.
P.V.P. 6 €

Aquesta publicació dóna un perfil dels habitatges de la Ciutat tenint en compte les característiques i analitzant la informació per 10 districtes i 38 zones estadístiques.

  Vehicles

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 2009  Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 2009  Versió Html   Versió Acrobat
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2010. 90 p.
P.V.P. 6 €

Dades relatives als vehicles dels residents al municipi. Les variables analitzades són tipologia dels vehicles, potència i antiguitat.
    Edicions anteriors:

    Cens de vehicles 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996-97, 1998, 1999, 2000,
    2001, 2002, 2003 Versió Html   Versió Acrobat , 2004 Versió Html   Versió Acrobat , 2005 Versió Html   Versió Acrobat , 2006 Versió Html   Versió Acrobat , 2007 Versió Html   Versió Acrobat , 2008 Versió Html   Versió Acrobat

    Servei d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1988-


  Reculls estadístics territorials

Dossiers que recopilen estadístiques de diferents temàtiques.
Resum estadístic per 38 zones   Resum estadístic per 38 zones
Departament d'Estadística
Barcelona: L'Ajuntament, 1999. 43 f.
P.V.P. 3 €

Dossier que recopila informació estadística de cada una de les 38 zones estadístiques de la Ciutat.
Les temàtiques són: població, activitats econòmiques, vehicles, eleccions, habitatges.

    Edicions anteriors:

    Resum estadístic per 38 zones
    Departament d'Estadística
    Barcelona : L' Ajuntament, 1995. 37 f.

Guies estadístiques: Barcelona en xifres   Guies estadístiques: Barcelona en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 156 p.
P.V.P. 6 €


Dossier que recopila estadistiques de Barcelona i els 10 districtes de diferents temàtiques; per exemple: població, activitats econòmiques, territori, habitatge, etc...

 
    Edicions anteriors:

    Guia estadística: Barcelona en xifres  1997,  2000200220062008  Guies estadístiques: Ciutat Vella en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 185 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 1 Ciutat Vella i de les zones estadístiques compreses: Barceloneta, Parc, Gòtic i Raval; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: l'Eixample en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 183 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 2 Eixample i de les zones estadístiques compreses: Sant Antoni, Esquerra de l'Eixample, Dreta de l'Eixample, Estació del Nord i Sagrada Família; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Sants-Montjuïc en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 167 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 3 Sants-Montjuïc i de les zones estadístiques compreses: Poble Sec, Montjuïc, Zona Franca-Port, Font de la Guatlla, Bordeta-Hostafrancs i Sants; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Les Corts en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 153 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 4 Les Corts i de les zones estadístiques compreses: Les Corts i Pedralbes; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Sarrià-Sant Gervasi en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 173 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 5 Sarrià-Sant Gervasi i de les zones estadístiques compreses: Sant Gervasi, Sarrià i Vallvidrera-Les Planes; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Gràcia en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 179 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 6 Gràcia i de les zones estadístiques compreses: Gràcia i Vallcarca; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Horta-Guinardó en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 183 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 7 Horta-Guinardó i de les zones estadístiques compreses: Guinardó, Horta i Vall d'Hebron; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques : Nou Barris en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 183 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 8 Nou Barris i de les zones estadístiques compreses: Vilapicina-Turó de la Peira, Roquetes-Verdum i Ciutat Meridiana-Vallbona; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Sant Andreu en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 181 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 9 Sant Andreu i de les zones estadístiques compreses: Sagrera, Congrés, Sant Andreu, Bon Pastor i Trinitat Vella; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...

  Guies estadístiques: Sant Martí en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 183 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que recopila informació estadística del districte 10 Sant Martí i de les zones estadístiques compreses: Fort Pius, Poblenou, Barris Besòs, Clot, Verneda; comparant-les amb el total de la Ciutat. Les temàtiques tractades són: territori, població, activitat econòmica, habitatge, eleccions ...  

    Edicions anteriors:

    Guia estadística : Ciutat Vella en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : l'Eixample en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Sants-Montjuïc en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Les Corts en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Sarrià-Sant Gervasi en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Gràcia en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Horta-Guinardó en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Nou Barris en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Sant Andreu en xifres  1997,  2000200220062008
    Guia estadística : Sant Martí en xifres  1997,  2000200220062008


Guia estadística Barcelona i entorn metropolità   Guies estadístiques: Barcelona i ámbits territorials en xifres
Departament d'Estadística
Barcelona : L'Ajuntament, 2006. 102 p.
P.V.P. 6 €

Dossier que dóna a conèixer un conjunt de dades estadístiques de la realitat metropolitana de Barcelona de diferents temàtiques: territori, població, habitatges, activitats econòmiques, vehicles i eleccions locals.
 
    Edicions anteriors:

    Guia estadística Barcelona i entorn metropolità  20022006  2. Altres publicacions estadístiques de l'Ajuntament de Barcelona

  Barcelona economia : indicadors econòmics de Barcelona i la regió metropolitana
Gabinet Técnic de Programació. Barcelona economia
Barcelona : L'Ajuntament, 1988-

 Barcelona societat : revista d'informació i estudis socials
Gerència del Sector de Serveis Personals
Barcelona : L'Ajuntament, 1993-

 Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF)
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Barcelona : L'Ajuntament. Direcció de Mobilitat. Autoritat del Transport Metropolità, 2003-

 Enquesta de salut de Barcelona 2000
Agència de Salut Pública
Barcelona : L'Ajuntament, 2002. 61 p.

 Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat
Agència de Salut Pública
Barcelona : L'Ajuntament, 1985-

 Mortalitat i natalitat a la ciutat de Barcelona
Agència de Salut Pública
Barcelona : L'Ajuntament, 1995-

Darrera actualització: 28 abril 2011