www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

  • Carrer Dr. Aiguader, 15-17 (Ciutat Vella)

 

L’Ajuntament de Barcelona vol facilitar l’accés a un habitatge de protecció oficial amb la modalitat de dret de superfície, una nova fórmula de compra amb una sèrie d’avantatges que donen estabilitat, seguretat i garanties. El dret de superfície, a mig camí entre la compra i el lloguer, permet ser propietari d’un habitatge pagant unes quotes mensuals molt assequibles i similars a les d’un lloguer protegit.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona va sortejar el 19/02/2015, mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges de la promoció del c. del Dr. Aiguader, 15-17 (a prop del metro de la Barceloneta), construïda pel Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, i que consta de 120 habitatges d’ 1, 2 i 3 dormitoris d’entre 41 i 75 m2.

Podeu seguir el procés d’adjudicació fent ús d’aquest enllaç