www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

 • Procés d’adjudicació:

  Ja podeu consultar els llistats baremats definitius, en aquest enllaç.

  Per a més informació

  Hem preparat aquest díptic informatiu.
  Us recomanem consultar el web del Registre.

 

Pisos amb serveis per viure tranquil, segur i acompanyat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’àrea de Qualitat de Vida, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha posat en marxa el programa + 65 anys per facilitar a la gent gran l’accés a un habitatge de lloguer.

En total són 178 habitatges socials de lloguer protegit, que construeix el PMHB i que ofereixen serveis complementaris per respondre a les necessitats específiques de la gent gran. L’adjudicació d’aquests habitatges la farà el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Les promocions que entren en aquesta convocatòria són les següents:

Emplaçament Habitatges Districte
Pere IV (Pere IV, 455) 29 Sant Martí
Glòries I (Ciutat de Granada, 147) 105 Sant Martí
Quatre Camins (Infanta Isabel, 9-11) 44 Sarrià - Sant Gervasi

A més també s’inclouen aquells habitatges d’altres promocions del PMHB que es troben disponibles.

Què és el Programa +65?

Es tracta de posar habitatges a disposició de les persones majors de 65 anys, on pagant un preu assequible poden disposar d’un habitatge i de serveis complementaris que els ajuden a viure el seu dia a dia de manera independent.
El preu del lloguer s’estableix en funció dels ingressos de cada usuari.

Què han de fer les persones majors de 65 anys per accedir a un d’aquests habitatges?

Han d’estar inscrites en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona fins al 13 de febrer de 2015 i presentar una sol·licitud de participació fins al 27 de febrer de 2015.

Per fer aquest tràmit s’han d’adreçar a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, trucar al 010 o entrar al web del Registre.

Com són els habitatges?

Són habitatges a mida per a les persones majors de 65 anys, tenen una superfície d’uns 40m2, i consten d’un dormitori, un menjador- sala d’estar i cuina, i un bany. També tenen diferents espais comunitaris, com sales polivalents.

Quins serveis ofereixen?

Consergeria, teleassistència, suport personal i social, a més dels serveis de neteja dels espais comunitaris i dels habitatges.

Quines condicions han de complir els sol·licitants d’aquests habitatges?

 • Tenir més de 65 anys, ser una persona amb autonomia o amb necessitats de supervisió
 • No tenir cap habitatge en propietat o si es té, que presenti problemes d’accessibilitat.
 • Tenir uns ingressos per sota de 2,5 IPREM
 • Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants.
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el padró de Barcelona