Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Criteria Recursos Humanos
CRITERIA RRHH

AdreçaC/ Tuset 19 2a planta
08006 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon932652677
Correu electrònicinfo@criteria.es
Adreça webwww.criteria.es

DescripcióL'empresa neix l'any 2000 i, des de llavors, hem dedicat els nostres esforços a aportar valor a les empreses en la gestió de persones oferint els serveis de consultoria, formació, gestió de la bonificació, desenvolupament de continguts, projectes d'igualtat i diversitat.

Tenim clar que el canvi no és un problema, sinó una oportunitat per generar nous projectes i idees que ens permetin brindar un servei integral.

En l'àmbit d'acció de Criteria Recursos Humanos, S.L.oferim:

Organització d'accions presencials:

- Formació a nivell nacional: un dels nostres principals actius és la possibilitat de realitzar qualsevol activitat formativa en qualsevol punt d'Espanya. Tant per a grans grups, com per a grups molt reduïts.
- Formació In Company: seguint amb el nostre objectiu principal, oferir un servei personalitzat, facilitem la possibilitat de realitzar les diferents accions formatives en la seva pròpia empresa.
- Formació Individualitzada: En moltes ocasions determinats perfils directius tenen la necessitat de formació, però no disposen del temps necessari per formar-se. CRITERIA, conscient d'aquest problema, li ofereix un sistema de formació individualitzat, d'àmbit nacional, adaptat a les seves necessitats. Tant en contingut com en horari.
- Formació a mesura: per a cada acció formativa, el nostre equip tècnic valora el nivell dels/les participants, i adapten totalment els continguts als seus coneixements. La nostra flexibilitat és total tant en horaris com en nivells formatius.

Gestió de subvencions: ofereix la possibilitat de tramitar subvencions per a la formació a través de la Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació o de diferents ajudes que ofereixen els governs autonòmics.

Organització d'accions a distància: cada vegada més les empreses necessiten que la formació aconsegueixi a un major nombre de persones treballadores i amb el menor cost possible.

- Disseny de Material Didàctic Multimèdia: contribuïm a aquest procés dissenyant i adaptant els seus programes formatius a un format multimèdia (CD, web, DVD, programa instal.lable) accés on-line al campus Criteria.
- Suport paper

Lloguer d'aules: posem a la disposició de la nostra clientela tant les nostres aules fixes totalment equipades.

Selecció de personal: estem especialitzats en la cerca de perfils altament qualificats, elaborant i desenvolupant processos de selecció estratègics adaptats a les exigències del mercat i de les organitzacions, sense oblidar-se mai de les persones.

Consultoria: Oferim la possibilitat de desenvolupar el seu model de gestió de recursos humans de forma efectiva mitjançant el nostre servei de consultoria. Liderem projectes, dissenyant eines i estratègies que privilegiïn l'alineació de l'organització darrere dels objectius de negoci.

- Programa de joves professionals
- Avaluació de l'acompliment i anàlisi del potencial
- Assessments centers
- Avaluació 360º
- Anàlisi de competències i disseny de diccionari de competències
- Coachplacement, orientació de carrera
- Relocations
- Plans d'igualtat
Naturalesa jurídicaEmpresa
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Gais
lesbianes
homes i dones transsexuals i bisexuals
Gent gran
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones amb malaltia mental
Persones aturades
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
Persones sense llar
Població en general
Altres
TemàticaAltres
Activitat o serveiFormació
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Programes o projectes a destacarLa nostra empresa destaca pel seu ferm compromís amb l'equitat de gènere, essent la igualtat d'oportunitats un valor transversal que impregna tots els departaments de l'organització així com totes les nostres polítiques i actuacions.

En aquest sentit, hem apostat per innovar en els temps de treball, creant mesures flexibilitzadores que fan compatible les esferes personal, familiar i laboral de la vida, promovent la conciliació per tal que les responsabilitats familiars o d'altres qüestions personals no frenin la carrera professional de cap treballador o treballadora i, alhora, afavorint la corresponsabilització de dones i homes en les tasques domèstiques i de cura i atenció a les persones, tot alliberant temps per a tots i totes.

A més, hem fet un esforç molt important per incorporar el llenguatge inclusiu, no androcèntric ni sexista, tot formant al conjunt de la plantilla en aquest àmbit, creant un manual de redacció inclusiva amb pautes pràctiques de consulta per a tota la plantilla i revisant el conjunt de les nostres eines comunicatives (web, blog, newsletter, tweeter).

D'altra banda, comptem amb un protocol de prevenció de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic. Aquest protocol és proporcionat a totes les persones en el moment de la seva incorporació. A més, el 100% de la plantilla ha rebut formació en "sensibilització" enfront l'assetjament.

Aquesta i d'altres accions orientades a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes s'articulen entorn a un Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (de caire voluntari per empreses de menys de 250 persones treballadores), elaborat l'any 2009 i revisat durant el 2013. A més, comptem amb 4 persones formades com Agents d'igualtat, entre elles la Directora general.

Per més informació us animem a que visiteu el nostre blog en l'àrea d'igualtat on un cop a la setmana anem penjant un post vincualt a noticies, reflexions, articles que ens semblen d'interès.

http://d-iguales.criteria.es/


La diversitat és una altra de les apostes importants de Criteria. Així, la direcció està formada en gestió de la diversitat, per tal de promoure a l'empresa el respecte a la diversitat cultural, generacional, de gènere, familiar i funcional. En aquest sentit, col·laborem amb un centre especial de treball, CET Metropolis, tot oferint la nostra xarxa comercial per tal d'afavorir la contractació de persones amb discapacitat.

Finalment, Criteria treballa per sensibilitzar el seu equip en hàbits saludables. En aquest sentit, s'han ofert sessions de ioga i de meditació i, actualment, treballem en el disseny d'una acció formativa sobre nutrició saludable i una altra sobre remeieria i plantes medicinals bàsiques per al botiquí.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa NUST - Nous Usos Socials del Temps