Menú del mes

Mensualment es publiquen, i s'envien a les famílies, els menús del menjador escolar que són estudiats prèviament per la Comissió de Menjador del Consell Escolar. Aquests menús han estat elaborats per l'empresa responsable del menjador i supervisats pel seu dietista.

Hi ha menú específics per a aquells alumnes que, per raons justificades, l'ha de prendre. Si és el seu cas segueixi les indicacions que marca el Full Informatiu per a les Famílies que es lliura a principi de curs o consulti a la tutoria.

Veure menú del mes

Dibuix