Organització pedagògica

L'escola TRES PINS, com a tots els centres d'educació infantil i primària està organitzat per cicles. En el nostre cas, condicionat per qüestions arquitectòniques i pedagògiques, hem optat per establir tres cicles: el parvulari, el cicle de 1r, 2n i 3r i el format per 4t, 5è i 6è. Aquesta organització ens permet una millor integració dels grups sense condicionar cap aspecte relacionat amb els aprenentatges establerts per a cada curs i cicle, tal com marquen les disposicions vigents.

El cicle de parvulari pertany a l'etapa d'educació infantil i la resta de cicles conformen l'etapa d'educació primària. L'equip de mestres s'organitza en base a aquesta mateixa idea constituint els equips de treball de cicle.

L'escola disposa de l'equip docent necessari per al desenvolupament de la nostra tasca i està format per:

  • Mestres: encarregats de les tutories i de les especialitats (castellà, anglès, educació física, plàstica, música, etc.).
  • MALL: atenen l'alumnat sord.
  • Personal de suport educatiu: La t├Ęcnica d'Ed.Infantil de P3 que col·labora amb la mestra en l'atenció de l'alumnat.
  • Monitores: encarregades de l'horari no lectiu que inclou el menjador i les activitats i els tallers de la tarda; la migdiada en el cas de P3.