Equip docent

L'Equip docent està format mestres, logopedes, personal auxiliar i monitors.

Mestres i personal auxiliar són dotats per l'ajuntament de Barcelona, en tant que centre municipal. Les logopedes són personal del CREDAC Pere Barnils. El treball de les logopedes consisteix en l'atenció dels alumnes sords a dins la classe, interpretant en LSC i adaptant els continguts, i en el treball específic de les llengües en grup petit o individualment. Actuen com a referent i cotutores dels alumnes sords que formen l'agrupament de cada curs i la seva dedicació està dirigida en exclusiva als alumnes sords.

Els monitors estan contractats majoritàriament per VALORS PROJECTES EDUCATIUS, S.L., que és l'empresa que té la concessió del servei de menjador per acord del Consell Escolar de Centre i de l'AMPA.

Veure l'Equip docent

Dibuix

L'Equip docent

 • Educació Infantil
  • P3: Ana Izquierdo i Alba Vergés (Tutores)
   Sílvia Moreno (TEI)
  • P4: Anna Martorell (Tutora)
  • P5: Maria Hernández (Tutora)
  • 4a mestra: Ester Molins
  • Psicom.: Joan Llambies
  MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE
  • Gemma Gavilán
  LLENGUA ORAL
  • Esther Galilea
 • Educació Primària
  • 1r E. P.: Cesca García (Tutora)
  • 2n E. P.: Begoña Hernández (Tutora)
  • 3r E. P.: Núria Mateu (Tutor)
  • 4t E. P.: M. José Santos (Tutora)
  • 5è E. P.: Sonia Mariño (Tutora)
  • 6è E. P.: Joan Llambies (Tutor)
  MESTRES AUDICIÓ I LLENGUATGE
  • Marina Llunell
  • Sònia Segura
  • Elvira Moral
  • Marc Gimeno
  • Gemma Gavilán
  LLENGUA ORAL
  • Laura Vila
  • Esther Galilea
  • Azahara Sanz
  LSC
  • Pepita Cedillo
  Especialistes
  • Castellà Pilar Soler
  • Plàstica: Mercè Gamissans
  • Anglès: Anna Fité
  • Biblioteca: Pilar Soler
  • Música i Inf. 1r i 2n : Sílvia Ballester
  • Educació Física: Natalia Ribes
  • Suport 1r,2n,3r: José G. de Ibarra
  • Suport C.Superior: Mercè Gamissans
  • Informàtica de 3r a 6è: José G. de Ibarra
  • Mestres LSC Oïdors: Ester Molins/M.José S.
  Vetlladores
  • M. Tíscar Ruiz
  • Núria Hernández
  • Laia Martínez