Llibres i material escolar

Els alumnes de l'escola han de disposar d'una sèrie de materials pel seu treball i fer servir un equipament específic per desenvolupar algunes activitats. De tot això seran convenientment informats a través de les circulars corresponents.

Bàsicament, allò que cal als alumnes és el següent:

  • Bata: Tot l'alumnat.
  • Bata de plàstica: Voluntària pels cursos d'educació primària.
  • Equip de piscina pels alumnes d'educació infantil i 1r i 2n d'educació primària.
  • Equip d'educació física i d'higiene personal per a tot l'alumnat d'educació primària.
  • Llibres de text i material escolar en els cursos d'educació primària.

Aquí trobareu les llistes que es lliuren a cada alumne on s'informa del material escolar i dels llibres de text dels què han de disposar en el proper curs. També s'informa dels inclosos en el "Programa de reutilització de llibres de text" i d'aquells que ha d'adquirir cada família.

Veure llibres i material