Barcelona escultures

Barcelona té un ric patrimoni escultòric en els seus espais públics. Si vols conèixer l'evolució escultòrica de la ciutat consulta...

 

Barcelona tiene un rico patrimonio escultorico en sus espacios públicos.
Si quieres conocer la evolución escultorica de la ciudad consulta ...

Barcelona has a rich sculptural heritage in its public spaces.
If wishing to know the scuptural evolution in the town ...